Město Polička

obrázek

Uzavírka ulice Eimova

Uzavírka ulice Eimova

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci rekonstrukce ulice Eimova dojde k úplné uzavírce této komunikace od 6. 2. 2023 (pondělí) do 30. 4. 2023 (neděle). Ulice není průjezdná již nyní, a to kvůli havárii vodovodní sítě a také kanalizace.

Silnice je uzavřena od křižovatky s ulicí Nádražní až po křižovatku s ulicí Havlíčkova. Vjezd do areálu Poličské nemocnice je možný z ulice Betlém.

Podrobnosti včetně vyznačené situace a dopravního značení najdete zde: http://www.policka.org/mesto-a-urad/uredni-deska/detail/2331101

 

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města

Přílohy