Město Polička

Pořízení změny Územního plánu Polička

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2022 pořízení Změny č. 4 územního plánu Polička. Opět připomínáme občanům města a vlastníkům nemovitostí možnost k podávání opodstatněných podnětů ke změně ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2023.

Pro podání lze využít formulář „Podnět k pořízení změny č. 4 ÚP Polička“ dostupný na webových stránkách města, v sekci formuláře.

Platný ÚP Polička (Úplné znění ÚP Polička po vydání změny č. 3) je dostupný na webových stránkách města v sekci Územní plánování.

Případné dotazy vám zodpoví úřad územního plánování MěÚ Polička.

Výsledný obsah změny schválí zastupitelstvo města.