Město Polička

Program MaTami - březen 2023

Vážení příznivci MaTami,  Bazárek dětského oblečení proběhne v termínu 14.-16. 3. 2023, níže najdete rozpis prodeje pro veřejnost. Máte-li zájem pomoci s přípravami Bazárku,

ozvěte se nám na matami@matami.cz. Těšíme se na Vás!!!

 

ODBORNÉ PORADNY:

Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová)

23. 3. 2023 (čtvrtek)  od 15.00 do 16.00 h

Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)

13. a 27. 3. 2023 (pondělí)  od 16.00 do 18.00 h, 80 Kč za konzultaci

Poradna zdravého životního stylu (Mgr. Kateřina Dobiášová)

20. 3. 2023 (pondělí)  od 9.30 do 11.00 h

Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva Sedláčková)

24. 3. 2023 (pátek)  od 16.15 do 18.15 h

Podpora psychiky – svépomocná skupina

2. 3. 2023 (čtvrtek) od 17.00 do 20.00 h

Téma tohoto setkání: Komplex méňecennosti. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí a sdílení Vašich zkušeností s tématem žití v nadměrném stresu. Skupina je zdarma.

Semínkaření - svépomocná skupina

9. 3. 2023 (čtvrtek) od 16.00 do 17.30 h

Výměna zkušeností i semínek.

 

Bazárek
Prodej proběhne na Jordáně: 14. 3. 2023 (úterý od 12.00 do 17.00 h)

                                                      15. 3. 2023 (středa od 8.00 do 17.00 h)

                                                      16. 3. 2023 (čtvrtek od 8.00 do 12.00 h).

Komisní prodej dětského oblečení a obuvi na období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hraček aj.

Přihlašovat se můžete až do odvolání na emailové adrese: bazarek.matami@email.cz

 

Porucha autistického spektra – svépomocná skupina

16. 3. 2023 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h

Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.

Zaměřeno na dospívání I. – diskusní skupiny

29. 3. 2023 ( středa) od 16.30 do 18.30 h

Cena za jedno setkání 70 Kč

Povede: Michaela Fialová

Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

Celoroční setkávání s adolescenty, ať už samostatně, tak i s jejich rodiči. Cílem této diskusní skupiny
je podpora dospívajících dětí a jejich rodičů, usnadnění jim celého procesu, kdy se z dítěte stává
dospělý. Celý cyklus je připraven tak, aby předcházel obtížným situacím v rodině, jež právě
puberta může být. Témata na sebe budou navazovat. Velká část bude věnována výživovým
problémům u dospívajících a jejich prevenci, prevenci závislostí, bezpečnosti na internetu, kyberšikaně, dopadech sociálních sítí. V neposlední řadě bude debatováno o tématech bezpečného a zdravého sexuálního života. V druhé polovině roku naváže Zaměřeno na dospívání II., kde bude prostor i pro setkání rodičů na téma jak komunikovat s teenagerem.

 

Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer

30. 3. 2023 (čtvrtek) od 18.00 do 20.00 h

Cena: 140 Kč

Povede: Jitka Macenauerová

Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě dozvíte i něco nového.

Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

 

Předporodní povídání

Cyklus besed s odborníky pro nastávající rodiče. Podrobné informace na webu a FB. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz. Cena pro jednotlivce i páry: 500 Kč za celý cyklus/120 Kč za jednotlivé besedy.

PÉČE O NOVOROZENCE (MUDr. D. Juklová) – 22. 3. 2023 (středa) od 17.00 do 19.00 h

POROD (MUDr. M. Findejsová) – 29. 3. 2023 (středa) od 16.00 do 18.00 h

SPRÁVNÁ MANIPULACE S MIMINKEM (Mgr. Bc. I. Sedláčková) – 3. 4. 2023 (pondělí) od 17.00 do 19.00 h

KOJENÍ (K. Konopíková) – 5. 4. 2023 (středa) od 17.00 do 19.00 h

PÁNEVNÍ DNO ( K. Šimonová, DiS.) – 5. 4. 2023 (středa) od 15.30 do 17.30 h

 

Připravujeme na duben spolupráci se spolkem DušeProstor – aktivita Duševní zdraví, začínáme

13. 4. 2023 od 15.00 do 17.00 h v MaTami. Otevřené dveře Oblastní charity Polička předávají část svých pravidelných čtvrtečních aktivit DušeProstoru, spolku, jehož cílem je otevírat témata vztahující se k duševnímu zdraví. Spolek DušeProstor (www.duseprostor.cz) zahájil svou činnost v roce 2022. Působí hlavně ve Svitavách, ale např. přednášky o duševním zdraví bylo možno navštívit i v jiných městech našeho okresu. Spolupráce s MaTami přiblíží odpolední klubové činnosti lidem z Poličska, pro které mohl být dojezd do Svitav překážkou v účasti. Máte chuť zapojit se do různorodých volnočasových aktivit? Přijďte mezi nás. Budeme se na Vás těšit vždy druhý čtvrtek daného měsíce.

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):

Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, dále PK, Městem Poličkou a CBM.

Přílohy