Město Polička

Rozpočet pro rok 2023 schválen

Celkové výdaje 557,6 mil. Kč, z toho výdaje na investice 196,2 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 54,1 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce.

Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 23. února tento zásadní a nejdůležitější dokument města. Finálnímu schválení rozpočtu tradičně předcházela rozprava na pracovním jednání zastupitelů, projednání a schválení radou města a také finančním výborem.

Rozpočet není zatížen čerpáním úvěru, navíc počítá s příslibem dotací, které městu přinesou až desítky milionů korun.

Vysoké příjmy rozpočtu jsou dány jednak příjmy z daní a dále mimořádným ziskem z těžby dřeva z poličských lesů (těžíme 5x více než v běžných letech), kdy kácení je způsobeno kůrovcovou kalamitou. Do budoucna nás naopak čeká obnova lesů zničených kůrovcem.  A ještě jedna závažná statistika, při rozloze 2 150 ha městských lesů by město Polička dle současného tempa těžby, které je nutné vzhledem ke kůrovci, bylo do 15 let bez lesů!  „Z důvodu vysoké odbytové ceny dřeva město získává velmi významnou částku, která umožňuje objem investic výrazně vyšší než v běžných letech. Na základě této skutečnosti se během zasedání zastupitelstva odehrála vyčerpávající, ale zároveň věcná debata o tom, zda má město velkou většinu finančních prostředků vynaložit na jednorázovou investici výstavby nájemních bytů v areálu bývalého dětského domova nebo zda této výjimečné situace město využije k nastartování a realizaci výrazně většího počtu bytových jednotek a další bytové výstavby v jiných lokalitách města a umožní nové bydlení ve městě  i díky developerským firmám či díky výstavbě firemních bytů,“ komentuje závažné téma a diskusi z posledního zasedání zastupitelstva starosta Jaroslav Martinů.  

Mezi důležité investiční akce plánované pro tento rok patří např. – dokončení rekonstrukce ulice Eimova – 32 mil. Kč, 1. etapa opravy ulic Haškova, Erbenova – 15 mil. Kč, parkoviště Vrchlického před budovou Charity – 900 tis. Kč, rozšíření parkoviště na ul. Heydukova – 1 mil. Kč, rozšíření a dláždění chodníku mezi tenisovými kurty a sídlištěm Hegerova – 1,5 mil. Kč, další etapa rekonstrukce budovy č. 68 v Lezníku – 6,5 mil. Kč, 1. etapa přípravy infrastruktury pro stavbu rodinných domků – Jih/I – 40 mil. Kč (zasíťování pro 21 parcel rodinných domů), 2. etapa cyklostezky k Masokombinátů – přechod pro chodce na začátku stezky v Poličce a místo k přecházení u Masokombinátu – 7 mil. Kč, výměna svítidel veřejného osvětlení  na úsporná LED svítidla v městských částech Lezník, Střítež a Modřec a také v parku – 4,5 mil. Kč, osvětlení cyklostezky do Bořin – 3 mil. Kč, krajinářské úpravy v lesoparku Liboháj 2,5 mil. Kč, parky v lokalitě Bezručova 2,3 mil. Kč, opravy ve školkách a školách – např. MŠ Luční – 5,2 mil. Kč (celková rekonstrukce vody, topení a kanalizace), dokončení rozsáhlých oprav v ZŠ Na Lukách (vzduchotechnika v tělocvičně a rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně) – 2 mil. Kč, MŠ Čtyřlístek (rekonstrukce kotelny, nový konvektomat) –  1 mil. Kč.  Finanční prostředky jdou samozřejmě i na rekonstrukci našich památek, pokračovat bude oprava budovy barokní radnice na náměstí - obnova jižní a východní fasády (hlavní vstup), 1 mil. Kč je vyčleněn na zpracování energetické koncepce města.  

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města