Město Polička

Informace ke změně Územního plánu Polička

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2022 pořízení Změny č. 4 územního plánu Polička. Opět připomínáme občanům města a vlastníkům nemovitostí možnost k podávání opodstatněných podnětů ke změně ÚP – lhůta pro uplatnění podnětů se prodlužuje do 31. 5. 2023. Platný ÚP Polička (Úplné znění ÚP Polička po vydání změny č. 3) je dostupný na webových stránkách města v sekci Územní plánování, případně v aplikaci GIS.  

Dále vás informujeme, že z důvodu povinnosti transformace územních plánů (od 1. 1. 2023) do jednotného standardu (sjednocení podoby ÚP na celostátní úrovni) bude nejprve provedena tzv. „technická změna“ spolu s aktualizací zastavěného území, která je nedílnou součástí každé změny. Změna č. 4 tedy nebude řešit vaše věcné požadavky, ale pouze převedení stávajícího ÚP Polička do požadovaného standardu. Souběžně bude zahájeno pořízení změny č. 5, jejíž součástí budou právě věcné požadavky. Výsledný obsah změny schválí zastupitelstvo města.

 Z tohoto důvodu jsme upravili název formuláře „Podnět k pořízení změny č. 4 ÚP Polička“ pouze na „Podnět k pořízení změny ÚP Polička“. Formulář je dostupný na webových stránkách města, v sekci formuláře a můžete jej využít pro vaše podání.

Případné dotazy vám zodpoví úřad územního plánování MěÚ Polička.