Město Polička

Program MaTami - duben 2023

ODBORNÉ PORADNY:

Poradna zdravého životního stylu (Mgr. Kateřina Dobiášová)

17. 4. 2023 (pondělí)  od 9.30 do 11.00 h

Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva Sedláčková)

21. 4. 2023 (pátek)  od 16.15 do 18.15 h

Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)

24. 4. 2023 (pondělí)  od 16.00 do 18.00 h, 80 Kč za konzultaci

 

PŘEDPORODNÍ POVÍDÁNÍ:

Cyklus besed s odborníky pro nastávající rodiče. Podrobné informace na webu a FB. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz. Cena: 120 Kč za jednotlivé besedy.

SPRÁVNÁ MANIPULACE S MIMINKEM (Mgr. Bc. I. Sedláčková) – 3. 4. 2023 (pondělí) od 17.00 do 19.00 h

KOJENÍ (L. Novotná) – 5. 4. 2023 (středa) od 16.00 do 18.00 h

PÁNEVNÍ DNO ( K. Šimonová, DiS.) – 12. 4. 2023 (středa) od 15.30 do 17.30 h

 

Podpora psychiky – svépomocná skupina

6. 4. 2023 (čtvrtek) od 17.00 do 20.00 h

Téma tohoto setkání: Komplex méněcennosti. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí a sdílení Vašich zkušeností s tématem žití v nadměrném stresu. Skupina je zdarma.

 

Duševní zdraví

13. 4. 2023 (čtvrtek) od 15.00 do 17.00 h

Otevřené dveře Oblastní charity Polička předávají část svých pravidelných čtvrtečních aktivit DušeProstoru, spolku, jehož cílem je otevírat témata vztahující se k duševnímu zdraví. Spolek DušeProstor (www.duseprostor.cz) zahájil svou činnost v roce 2022. Působí hlavně ve Svitavách, ale např. přednášky o duševním zdraví bylo možno navštívit i v jiných městech našeho okresu. Spolupráce s MaTami přiblíží odpolední klubové činnosti lidem z Poličska, pro které mohl být dojezd do Svitav překážkou v účasti. Máte chuť zapojit se do různorodých volnočasových aktivit? Přijďte mezi nás. Budeme se na Vás těšit vždy druhý čtvrtek daného měsíce.

 

Beseda s MŠ Telecí

19. 4. 2023 (středa) od 15.00 do 17.00 h

Zaměstnanci MŠ Telecí by Vám rádi představili jejich školku, přijďte si poslechnout, jak to u nich chodí.

 

Porucha autistického spektra – svépomocná skupina

20. 4. 2023 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h

Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.

 

Zaměřeno na dospívání I. – diskusní skupiny

26. 4. 2023 ( středa) od 16.30 do 18.30 h

Cena za jedno setkání 70 Kč

Povede: Michaela Fialová

Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

Celoroční setkávání s adolescenty, ať už samostatně, tak i s jejich rodiči. Cílem této diskusní skupiny
je podpora dospívajících dětí a jejich rodičů, usnadnění jim celého procesu, kdy se z dítěte stává
dospělý. Celý cyklus je připraven tak, aby předcházel obtížným situacím v rodině, jež právě
puberta může být. Témata na sebe budou navazovat. Velká část bude věnována výživovým
problémům u dospívajících a jejich prevenci, prevenci závislostí, bezpečnosti na internetu, kyberšikaně, dopadech sociálních sítí. V neposlední řadě bude debatováno o tématech bezpečného a zdravého sexuálního života. V druhé polovině roku naváže Zaměřeno na dospívání II., kde bude prostor i pro setkání rodičů na téma jak komunikovat s teenagerem.

 

Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer

27. 4. 2023 (čtvrtek) od 18.00 do 20.00 h

Cena: 140 Kč

Povede: Jitka Macenauerová

Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě dozvíte i něco nového.

Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):

Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, dále PK, Městem Poličkou a CBM.