Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 29. 3. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí o přestupcích dle § 32 odst. 2 písm. g) a § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., vydaných po 1. 1. 2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu.

Přílohy

435 kB