Město Polička

Běh naděje

V roce 2022 se konal na 18 místech České republiky. Na výzkum rakoviny se vybralo více jak 200 tisíc korun. Největší částkou přispěla obec Jiřetín pod Bukovkou, na účet Běhu naděje zaslali více než 118 tisíc korun. V Poličce se od 84 účastníků vybralo krásných 9149 Kč. Předání šeku proběhlo v Praze v Motole dne 4. března letošního roku. Za námi vybranou částku mnohokrát děkuji.

Nedávno jsme ukončili velikonoční dobu – největší zázrak naší víry, ve kterém oslavujeme Kristovo vzkříšení. Ta doba nás učí, že láska a naděje jsou silnější než bolest a zoufalství (z textu P. Josefa Hurta). My letos slavíme již 16. rok Běhu naděje a dvacátý rok pod mým vedením. (V letech 2004 až 2007 jsem vedl Běh Terryho Foxe.) Těmto akcím se již věnuji přesně polovinu svého života.

Během naděje podporujeme výzkum onemocnění rakovinou. Díky tomu můžeme právě bolest a zoufalství porazit. Po třech letech vracíme termín pořádání této akce na měsíc červen. Setkáme se 25. června 2023 od 12,30 hodin u tradiční prezentace a od 14 hodin u jubilejního startu. Každý dostane malou pozornost i občerstvení. Bude i tradiční tombola, v níž se letos objeví předměty spojené přímo s Během naděje.

Rád bych poděkoval všem pořadatelům a těmto sponzorům: místní organizace KDU-ČSL, Svatojosefská jednota v Poličce, Městský úřad v Poličce, Jan Sméjkal, ZHT Group s.r.o., TES s.r.o. Polička a mnozí další podporovatelé a kamarádi, kteří mají každoročně na pořádání této akce velkou zásluhu. Poděkování patří i Vám, kteří nás při tomto jubileu přijdete podpořit. Za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje bude 25. června v 7.30 hodin sloužena v kostele sv. Jakuba sloužena děkovná mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.

Za tým pořadatelů se na Vás všechny těší

Miloslav Zezula, hlavní pořadatel