Město Polička

Maďarská delegace v Poličce

Ve dnech 9.- 12. května 2023 pobývala v Poličce delegace z našeho partnerského maďarského města Ebes. Na návštěvu přijelo 6 zástupců města - Szabóné Karsai Mária - starostka, Dajkáné dr. Farkas Edit – tajemnice úřadu, Tóth Ilona – ředitelka školky, Mezei László – místostarosta, Balogh László – zastupitel a paní Nagyné Júlia, která je tlumočnicí a srdcem naší spolupráce. Vzájemné vztahy mezi oběma městy jsou na velmi aktivní a přátelské úrovni již 20 let, setkání a výměny probíhají každý rok, a to nejen mezi zástupci měst, ale zejména díky spolupráci mezi Základní školou v Ebesi a ZŠ Na Lukách. V červnu se chystají žáci naší školy do Ebese na týdenní návštěvu.

Program delegace jsme připravili dle návrhů a přání maďarské strany. Zahrnoval návštěvu našeho města a jeho organizací, ale dle přání hostů i výpravu na českou nejvyšší horu Sněžku.  Cíle zde bylo dosaženo pouze z půlky, z důvodu silného větru lanovka nejezdila až na vrchol a pěší výstup naši hosté odmítli.  I tak byla pro maďarské přátele, kteří jsou zvyklí na rovinu a úplně jinou krajinu, návštěva Krkonoš velkým zážitkem.

Čtvrteční den jsme věnovali návštěvě školek a školy. Nejprve si delegace prohlédla Mateřskou školu Luční, všichni obdivovali velké prostory i vybavení. V obci Ebes, která má téměř 5 tisíc obyvatel, je jedna školka, do které chodí více než 220 dětí, mají 8 oddělení, v jednom oddělení může být až 30 dětí, což je velmi vysoký počet. Oproti nám však mají daleko více kuchařek pro děti, v celé školce v Ebesi pracuje 8 kuchařek. Pro srovnání s naší školkou Luční – zde práci zvládají 2 paní kuchařky. Celkem pracuje ve školce v Ebesi 57 zaměstnanců (MŠ Luční cca 20 osob) a z devadesáti procent jsou celkové náklady na školku v Ebesi hrazeny státem. Výměna informací byla velmi živá a zajímavá.  V ZŠ Na Lukách delegaci přivítal ředitel školy Mgr. David Šafář, všichni byli dekorování suvenýrem, dostali na krk srdce školy. Před školou také proběhlo předání speciálního daru, který naši maďarští přátelé přivezli na památku našemu městu. Je to krásné bílé kolo s dvěma koši, kolo není pojízdné, ale bude sloužit jako dekorativní předmět s květinami. Umístěno bude po rekonstrukci městského úřadu v jeho prostorách. Ředitel školy delegaci provedl budovou, velký obdiv patřil například tělocvičně a její horolezecké stěně, ale i nově opraveným kuchyňkám.  Součástí prohlídky školy byl i výborný oběd ve školní jídelně!

Odpoledne následovala návštěva úplně jiné školky, a to nového lesního klubu Veselé kopýtko, jehož provoz se rozbíhá v prostorách Balatonu u poličského koupaliště.  Tato školka, ve které děti pobývají během celého roku venku, byla pro maďarskou delegaci velkým překvapením a zajímavostí, dle jejich vyjádření v Maďarsku zatím tento typ školek není. Paní Juříková představila celý projekt, plány do budoucna. Klub je zatím ve zkušebním provozu, plně se rozběhne na podzim. Do školky je přihlášeno 16 dětí, nutno dodat, že zájem rodičů je daleko větší, než je počet volných míst. Diskuse byla samozřejmě i o financování, dík zde patří rodičům, kteří se podíleli a podílejí na tomto komunitním projektu (tvorba stránek, nová maringotka, chodí průvodcovat děti…) a také městu Polička, které pronajalo prostor a podpořilo projekt finanční částkou pro rok 2023 ve výši 150 tis. Kč.

Poslední večer strávila delegace na našem hradě Svojanově.  Občerstvení probíhalo v krásných prostorách Domu zbrojnošů a vrcholem večera byla strašidelná prohlídka hradu Svojanova, kterou připravil kastelán hradu Miloš Dempír. Prohlídka a příběhy hradu byly opravdu strašidelné, ale i tak naši hosté zvládli na hradě přespat. A vše přispělo k jejich velkému zážitku a zároveň k propagaci našeho hradu pro jejich známé a přátelé v Maďarsku.

Loučili jsme se spokojenými maďarskými přáteli, kteří mají Poličku ve svém srdci a chtějí se sem vracet. O budoucnost spolupráce mezi Poličkou a Ebesí nemáme strach.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města