Město Polička

Prezentace Poličky na zámku Hellbrunn v Salcburku

Ve dnech 17. – 19. května 2023 navštívila delegace našeho města Salcburk a konkrétně byla přijata na zámku Hellbrunn. Proč právě zde a jaké jsou vazby Poličky a Salcburku?

V roce 2012 proběhla v Salcburku prestižní výstava o arcibiskupu Marku Sittichovi z Hohenemsu, který mimo jiné vybudoval hlavní salcburský chrám – Dóm a také výše jmenovaný zámek Hellbrunn. Poličské muzeum tehdy zapůjčilo sérii obrazů, které se staly součástí velké výstavy a také součástí mnoha odborných publikací. Podařilo se navázat významné kulturní kontakty a zviditelnit město Poličku. Spolupráce pokračovala i v dalších letech. Pro výstavu „Wolf Dietrich von Raitenau" Dom Quartier Salzburg (23. 11. 2017 - 23. 4. 2018) byla na náklady Dom Quartier provedena fotokopie obrazu Zahradní slavnost Hohenemsů 1578, ze sbírek Městského muzea a galerie Polička (rozměry 212 x 543 cm). Smlouva o bezplatném vystavení naší fotokopie byla v loňském roce prodloužena na dalších 5 let. Podmínkou smlouvy je i to, že na pokladně zámku Hellbrunn budou k dispozici propagační materiály o Poličce v německém i anglickém jazyce.

Na základě této smlouvy a na pozvání vedení zámku Hellbrunn vycestovala poličská delegace do rakouského Salcburku se zásobami dalších propagačních materiálů našeho města a se záměrem zjistit, jak je Polička v Salcburku prezentována. V Hellbrunnu zástupce Poličky uvítala ředitelka zámku paní Ingid Sonvilla a také jeden z vedoucích pracovníků salcburského magistrátu pan Klaus Hinterberger. Obraz Zahradní slavnost je umístěn v prostoru oranžérie na velmi důstojném a viditelném místě. „Pro obraz jsme zvolili tento prostor, protože téma slavnosti na obraze odpovídá i tomuto místu, kde probíhá mnoho slavností a také svateb,“ komentuje umístění ředitelka zámku Hellbrunn paní Sonvilla. Pro Poličku je velmi potěšující číst cedule s informacemi, že obraz pochází ze sbírek Městského muzea a galerie Polička a že právě v Poličce lze vidět originál. Stejný popis lze nalézt i v jiné části expozice, kde dle poličského obrazu malého Marka Sitticha (pozdějšího arcibiskupa a stavitele zámku) byla provedena i jeho figurína v životní velikosti.

Hellbrunn není místo jen tak ledajaké, ročně tudy projde více než 280 tis. návštěvníků! Zámek patří k nejkrásnějším renesančním stavbám na severní straně Alp a ke skvostům evropských zámeckých zahrad. Nachází se na jižní straně Salcburku a vedle něj se v jeho zahradách rozprostírá i zoologická zahrada města.  Areál zámku nabízí ve svých venkovních prostorách velkou atrakci, a to vodní hrátky – Wasserspiele. Turisté jsou tak překvapeni řadou vodotrysků nečekaně přehrazujících cestu, vodopádů, jezírek, umělých jeskyní, vodou poháněných figur.

Poličská delegace měla možnost prohlédnout si celou nově vytvořenou interaktivní expozici o arcibiskupu Marcu Sittichovi, která je provedena skvěle, zajímavě, poutavě. Opravdu žádná nuda. Návštěvníci si interiéry prohlížejí sami, každý dostane svého audio průvodce, který ho provází. Člověk si tak rozhodne sám, jak dlouho se věnuje jednotlivým částem výstavy, i kterou místností svoji prohlídku začne a pokračuje. Je tu řada překvapení, které umí vtáhnou do příběhu života jednoho z nejvýznamnějších arcibiskupů města Salcburku. Např. v galerii obrazů je k dispozici dokonalé zařízení, zvláštní interaktivní tabule, díky které si zájemce může každý obraz dotekem zvětšit, získat podrobné informace. Velmi působivé je i velké otočné křeslo, kde si návštěvník vychutnává nástěnné malby, i v křesle může zvětšit na monitoru jednotlivé detaily a získat podrobné informace k částem, které ho zajímají.

Tato expozici byla velkou inspirací i pro ředitelku Městského muzea a galerie Polička Pavlu Juklovou. Víme, že v Poličce máme obrovské poklady a máme co nabídnout. Na zámku Hellbrunn jsme poznali, jak důležitý je příběh. A příběh můžeme využít jak při prezentaci našich obrazů rodu Hohenemsů, tak našeho rodáka Bohuslava Martinů. Díky za výjimečnou inspiraci!

Velmi přínosná byla i diskuse s našimi hostiteli, témata historie, cestovního ruchu, změn ve světě. Vzájemná výměna informací byla obohacující. A naši hostitelé přijali pozvání do Poličky pro příští rok, kdy máme hned několik významných výročí, které se vztahují k radnici a také můžeme ukázat obrazy Hohenemsů v nově opravených prostorách barokní radnice.

Polička tak získala a drží si významné místo pro svoji propagaci v zahraničí, navíc v místě, které patří mezi top navštěvovaná místa v Evropě. Kde jinde prezentovat naše město než ve slavném UNESCO městě, které navštíví několik milionů turistů ročně, ve městě Mozartově, ve městě pyšnícím se majestátní pevností, nádhernými místy, kostely, okolní krajinou, skvělými službami… Polička se prezentuje v Salcburku!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města