Město Polička

Stavební léto na městském úřadě

Velké stavební úpravy čekají vnitřní prostory Městského úřadu v Poličce v těchto letních měsících. Až do konce srpna tu bude probíhat rekonstrukce společných prostor. 

Město Polička bylo úspěšné se získáním dotace pro rekonstrukce a přestavby veřejných budov a získalo tak 3,2 mil. Kč z celkových nákladů 6,2 mil. Kč.

Sídlo úřadu na Palackého náměstí vzniklo v minulosti spojením tří objektů a je památkově chráněno, včetně renesančních hřebínkových kleneb ze 16. stol. Proměnou a oživením projdou zejména podlahy, včetně zajištění bezbariérovosti, dojde k výměně elektroinstalace, opraveny budou omítky. Instalovány budou nové prvky interiéru včetně orientačního a vyvolávacího systému, osvětlení.

V půlce května v budově začaly přípravy na rekonstrukci, naplno se stavební práce rozběhnou v červnu/červenci (1. patro + schodiště), v červenci/srpnu (přízemí).

Činnost jednotlivých agend úřadu nebude rekonstrukcí nijak významně omezena. O případných  nutných opatřeních (dočasné využití jiného vchodu apod.),  budeme klienty včas informovat. Omlouváme se tímto za nepříjemné podmínky, které každá rekonstrukce samozřejmě přináší, nicméně úpravy a opravy společných prostor úřadu byly po mnoha letech více než nutné. Věříme, že výsledkem bude pro návštěvníka příjemné a důstojné prostředí.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města