Město Polička

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2022 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2022

Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Poličky vytřídili a předali k využití v roce 2022. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

  Vytříděné odpady (t) Částka (Kč)
Rok 2022 celkem 1 031,753 1 811 283,00
1. čtvrtletí 2022 226,711 408 179,00
2. čtvrtletí 2022 290,829 471 573,00
3. čtvrtletí 2022 253,736 463 175,50
4. čtvrtletí 2022 260,477 468 355,50

Dále nám bylo zasláno Osvědčení o úspoře emisí a energie za takto vytříděný odpad (viz. příloha).

Výsledek vyúčtování jednoznačně prokázal, že třídění odpadů má smysl a pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velkou pochvalu.