Město Polička

Dokončena další část ulice Eimova

Nový asfalt na vozovce včetně vydlážděných stání pro automobily, to je další dokončená část ulice Eimovy. 

Kompletně je hotový úsek mezi ulicí Nádražní a Fortna, dále je dokončena i část mezi ulicemi Fortna a Havlíčkova, zatím bez chodníku u domů.  Předpoklad úplné realizace celé akce je konec roku 2023. Dodavatelem stavby je firma PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč. V tomto roce probíhá II. etapa celkové rekonstrukce. Kromě opravy komunikací proběhla zároveň oprava stávající kanalizace a výměna veřejného osvětlení. Předpokládané výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky jsou ve výši více než 35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provedl výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč. Vozovky pokryl nový asfaltobeton, chodníky získávají novou betonovou zámkovou dlažbu, parkovací stání tvoří nová žulová dlažba 100 x 100 mm.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města