Město Polička

Stavební práce v Lezníku

Během prázdnin probíhají rozsáhlé stavební práce v objektu č. 68 v Lezníku. Jedná se o úpravy v části 1. NP a 2. NP za účelem vzniku spolkové místnosti. Stavbu realizuje firma APOLO CZ s.r.o. Předpokládané náklady jsou ve výši 5,7 mil. Kč a termín dokončení je konec října 2023.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města