Město Polička

Výběrové řízení - Tylův dům - ekonom

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČ 67441025 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Ekonom/ účetní příspěvkové organizace

Místo výkonu práce: Tylův dům, Vrchlického 53, Polička, Druh práce: ekonom/hlavní účetní příspěvkové organizace

Předpokládaný termín nástupu: 1. listopadu 2023 nebo dle dohody Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Typ vztahu: Plný úvazek

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Kontaktní osoba: Petr Cuper ředitel

Náplň práce:
- zodpovědnost za finanční řízení organizace - plánování, zpracování a sledování čerpání rozpočtu organizace, rozpočtu jednotlivých středisek a projektů, evidence přidělených finančních prostředků projektů
- zodpovědnost za plnění závazků/finanční čerpání vyplývajících ze smluv z rozhodnutí o přidělení dotací, spolupráce s ředitelem Tylova domu (kontrola naplňování projektů z pohledu financí apod.)
- podílení se na přípravě projektů po ekonomické stránce - příprava rozpočtů do žádostí o dotace
- příprava finančních podkladů pro statistické vykazování, finanční zprávy, účetní uzávěrky, audity
- komunikace s orgány státní správy, poskytovateli dotací
- vyhledávání a zajišťování nových individuálních a firemních klientů v rámci reklamního plnění, komunikace se stávajícími klienty
- zpracování a aktualizace vnitřních předpisů a aktivní podílení se v oblasti ekonomického vedení organizace
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro vznik pracovního poměru:
- svéprávnost
- bezúhonnost

Dále požadujeme:
- minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou
- praxe v účetnictví 3 roky (praxe v účetnictví příspěvkové organizace výhodou)
- znalost podvojného účetnictví, schopnost aplikovat účetní principy
- znalost základních předpisů týkajících se účetnictví příspěvkové organizace (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcí právní předpisy, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád)
- samostatnost, aktivní přístup, zodpovědnost, pečlivost, kreativní přístup k práci
- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, časová flexibilita
- výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti
- nutná pokročilá znalost práce na PC (MS Office: zejména Excel)

- znalost účetních programů Helios, Flux výhodou - znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou
- řidičský průkaz sk. B výhodou

Nabízíme:
- zaměstnání ve stabilní příspěvkové organizaci s dlouholetou tradicí
- flexibilní pracovní doba
- příjemné pracovní prostředí a přátelský neformální kolektiv
- možnost podílet se na tvorbě projektů, seberealizace a osobní rozvoj
- možnost dalšího vzdělávání
- benefity: služební mobilní telefon, notebook, osobní příplatek, stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (adresu pro doručování, mailovou adresu, telefonní kontakt), datum a podpis uchazeče.
V přihlášce uveďte: Podáním přihlášky beru na vědomí skutečnost, že předávané osobní údaje jsou příspěvkovou organizací Tylův dům jako správcem osobních údajů zpracovávány na základě § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s tímto zákonem.
Použitelný vzor je přílohou tohoto oznámení.
K přihlášce je třeba připojit:
a) strukturovaný životopis b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky zašlete v termínu do 27. října 2023 (datum doručení) na adresu: Tylův dům, Petr Cuper, Vrchlického 53, 572 01 Polička. Přihlášku lze doručit i osobně do kanceláře Tylova domu, do 27. října 2023 do 17:00 hodin. Přihlášku lze ve lhůtě doručit i do datové schránky ID weptmue. Obálku označte heslem „VŘ – ekonom/účetní příspěvkové organizace“.

V Poličce dne 3. října 2023

Petr Cuper, ředitel Tylova domu