Město Polička

Setkání s novou ředitelkou poličské Charity

V úterý 8. srpna 2023 proběhlo setkání starosty Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky s novou ředitelkou Oblastní charity Polička Petrou Zahradníkovou. Ta je ve své funkci od 1. července 2023, ale v poličské Charitě není žádným nováčkem, pracuje zde již dvacet let (ekonomika, účetnictví, projekty, dotace). Nová ředitelka představila své plány a také nejbližší novinky. Obě zúčastněné strany se shodly na vzájemné spolupráci a podpoře.

V současné době pracuje v Charitě Polička 120 zaměstnanců, provozují 8 registrovaných sociálních služeb, 3 zdravotní služby a 4 doplňkové služby (Dobrovolnické centrum, Půjčovnu pomůcek, Náhradní rodinnou péči, Fimfárum).

Od září se spouští nová služba „most“ – podpora při ztrátě blízkého. Nabídne podporu, když náhle zemře někdo blízký, ale i v situaci, kdy je někdo tak nemocný, že očekáváme konec jeho života. Poradí i když si nejste jisti, jak mluvit s dětmi, které právě procházejí ztrátou. Odborníci nabídnou také metodickou podporu učitelům nebo vedoucím volnočasových aktivit, kteří pracují v kolektivu dětí s čerstvou zkušeností ztráty.

Další novinka bude nastartována od příštího roku, kdy v Charitě plánují plné spuštění standardizovaného Centra duševního zdraví ve Svitavách, celookresní sociálně-zdravotní službu pro lidi s vážným duševním onemocněním. Sociální část týmu spolu s psychiatrickými sestrami a peer pracovníkem již v terénu pracuje, příštím rokem by měla být doplněna o odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie.

A kam Vás zve charita na kulturní akce? 9. 9. 2023 - Běh Jarmila Běhoděje, areál chovatelů, 6. 10. 2023 - koncert k „Paučovému dni“ (Divadelní klub Polička). 3. 11. 2023 - Benefiční koncert Pavla Šporcla (kostel sv. Jakuba, Polička).

Práce s lidmi a pro lidi, to je úkol ředitelky charity. Vedení města Poličky přeje Petře Zahradníkové mnoho sil, elánu a spokojených klientů.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města