Město Polička

obrázek

Městský znak obnoven

Městský znak obnoven

Během podzimu zmizelo lešení z budovy poličské radnice, došlo tak k dokončení další etapy tříleté obnovy naší nejkrásnější barokní památky. Nikdo nemůže přehlédnout novotou zářící městský znak, který byl zrestaurován, vymalován a celkově obnoven.

Práce tohoto roku kromě jiného zahrnovaly velmi složité restaurování štukové výzdoby a nový nátěr fasády na východní a jižní straně. Opravu realizuje firma Báča, Polička s.r.o.  Součástí je i obnova pískovcového soklu, kterou provádí odborný restaurátor. Předpokládané náklady roku  2023 jsou ve výši 7 mil. Kč.

Lešení se objeví na radnici opět v příštím roce, kdy proběhne finální třetí etapa její obnovy, a to na severní a západní straně.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města