Město Polička

obrázek

Upozornění na nezákonné nakládání s (bio)odpadem

Upozornění na nezákonné nakládání s (bio)odpadem

UPOZORNĚNÍ NA NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S (BIO)ODPADEM

Určitě někteří z Vás si také všimli, že v některých lokalitách v okolí Poličky se s příchodem léta a až do konce vegetačního období objevují při okrajích cest, vodních toků, polí nebo lesů hromádky posekané trávy, rostlinných zbytků, hnoje, ovoce a zeleniny, ořezaných větví atd. (dále jen biologický odpad).

Důsledkem tohoto letitého nešvaru vznikají na obecních, ale i soukromých pozemcích nevzhledné, leckdy zapáchající černé skládky. V případě jejich odstraňování pak většinou sám vlastník pozemku musí hradit náklady na jejich odstranění z vlastní kapsy.

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky všech zahrádek a zahrad, ale i ostatní původce odpadů, že odkládání biologického odpadu mimo místa určená obcí je protiprávním jednáním a podle zákona o odpadech lze za něj uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

Každý může dozajista kompostovat biologický odpad vznikající při jeho činnosti v rámci své zahrádky, zahrady nebo pozemku (tzv. předcházet vzniku odpadu) a vzniklý kompost využívat v rámci své činnosti pro zlepšení půdních vlastností.

Obecně závazná vyhlášky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města říká, že „Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou“. V rámci systému odpadového hospodářství města lze biologický odpad zdarma předávat ve sběrném dvoře a v komunitní kompostárně (po domluvě s jejím provozovatelem – T.E.S., s.r.o.).

Proto žádáme všechny, kteří s biologickým odpadem nezákonně nakládají – zakládají černé skládky, aby své nevhodné chování přehodnotili.

Více informací o systému odpadového hospodářství města naleznete na:

Děkujeme, že třídíte.

OÚPRaŽP