Město Polička

Čestný občan města Poličky Jaroslav Mihule oceněn ministrem kultury

            Jaroslav Mihule, dlouhodobý propagátor osoby a díla Bohuslava Martinů, byl oceněn ministrem kultury Martinem Baxou za přínos v oblasti hudby, konkrétně „za celoživotní muzikologickou a pedagogickou činnost. Jako specialista na osobnost a odkaz Bohuslava Martinů se v období socialismu zasloužil o prosazování a poznávání díla tohoto komunistickým režimem záměrně opomíjeného českého skladatele doma i v zahraničí. Do svých aktivit, při nichž osvědčil statečné občanské postoje, investoval úctyhodné organizační, dramaturgické a publicistické úsilí. Jaroslav Mihule skladateli zasvětil celý život: na svém kontě má přes jedenáct knižních publikací věnovaných Martinů a další dvacítku odborných studií, které se zaobírají buď přímo tímto skladatelem, nebo příbuznými tématy.  Za všechny vyzdvihněme v pořadí třetí monografii o skladateli nazvanou Martinů. Osud skladatele z roku 2017. Výpravná publikace slučuje všechny klady předchozích autorových prací a je nejfundovanější celistvou prací o Bohuslavu Martinů vůbec.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/15172998550-ceny-ministerstva-kultury/22354215057/

            Ceny Ministra kultury se od roku 2003 každoročně udělují u příležitosti dne české státnosti (28. 10) v několika oblastech: literatura, překladatelské dílo, hudba, divadlo, výtvarné umění, architektura a kinematografie. Letošní ceny byly předány dne 19. října na Nové scéně pražského Národního divadla. Z důvodu dlouhodobé nemocniční hospitalizace nemohl cenu převzít sám prof. Mihule, převzala ji jeho vnučka. Je příznačné a pro Poličku víc než lichotivé, že v medailonu, natočeném a vysílaném u této příležitosti, Jaroslav Mihule - držící velký klíč - zmiňuje i své dřívější ocenění: „Tento klíč patří k nejcenějším předmětům v naší domácnosti. Předal mi ho pan Jaroslav Martinů, starosta Poličky, když mi bylo 90. Polička tím chtěla vyjádřit ocenění mé dlouhodobé práce pro Bohuslava Martinů, svého největšího rodáka.“

            "Vážený pane profesore, občane poličský, slovy nelze vyjádřit, jak nesmírně si vážíme všeho, co jste pro Martinů a Poličku udělal. Ze srdce přejeme brzké uzdravení!!"

doc. Monika Holá, Ph.D.

 .