Město Polička

Jak na úsporné bydlení?

Na otázky, jak uspořit a jaké programy lze využít, odpovídali odborníci na semináři „Jak na úsporné bydlení aneb novinky v programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných a bytových domů“. Přednáška pro širokou veřejnost proběhla 20. listopadu 2023 v Tylově domě. Přítomné přivítal starosta města Jaroslav Martinů.

Zájemci měli možnost získat informace o dotačních programech pro majitele všech typů bytových i rodinných domů či veřejných budov, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu. Ing. Tomáš Goga zástupce Státního fondu životního prostředí představil konkrétní dotační programy Nová zelená úsporám standard, Oprav si dům po babičce, jejich možné výše podpory, k dispozici byly informační materiály a byl dán velký prostor dotazům z řad účastníků. Další dotační program Nová zelená úsporám Light byla představena zástupci místních akčních skupin, které pomáhají žadatelům s administrací žádosti o dotaci v tomto programu.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města