Město Polička

Nové hlasovací zařízení pro poličské zastupitele

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 bude při zasedání městského zastupitelstva použito úplně poprvé nové hlasovací zařízení.  Systém v hodnotě 540 tis. Kč přinese dokonalý přehled nejen o hlasování jednotlivých zastupitelů, ale i daleko kvalitnější zvuk i přenos zasedání. Díky kvalitní technice by měl být přenos až na úrovni profesionálního vysílání televize.

Systém poskytuje několik výhod, například zaznamená a zobrazuje jmenovité výsledky hlasování včetně konečných součtů jednotlivých voleb. V systému jsou evidovány nejenom volby Pro, Proti a Zdržel se, ale rovněž i Nehlasoval, Nepřítomen a Omluven. Záznam z hlasování je nejen graficky zobrazen na výstupní obrazovce (tabulka se jmény podbarvenými odpovídajícími barvami), ale je možné ho rovněž v textové formě vytisknout, a to včetně názvu zasedání a bodu, v jehož rámci hlasování proběhlo, textu usnesení a dalších informací. Záznam je také možné zpětně vyhledat v archivu.

Řízena je i diskuse, kdy systém chronologicky eviduje přihlášky účastníků do diskuse v pořadí, jak se přihlásí. Umožňuje operativně, podle rozhodnutí předsedajícího, udělit slovo rovněž účastníkovi jednání nepřihlášeného do diskuse, přeskočit při udělování slova v pořadí přihlášených, popř. udělit slovo hostu nebo veřejnosti.

Město Polička se tak přidává do skupiny více než 130 měst a obcí v ČR a na Slovensku, které toto moderní zařízení využívají.

V těchto dnech probíhají našimi IT odborníky na městském úřadě zkoušky a seznamování se s tímto systémem, aby ve čtvrtek byl již plně funkční. O jeho kvalitě a přenosu se můžete přesvědčit  7. 12. od 17 hodin svým připojením se k zastupitelstvu online.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města