Město Polička

Poskytování dotací z rozpočtu města Poličky

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 7.12.2023 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky, Programy podpory komisí a výboru a Dotační programy města Poličky na rok 2024.

Zásady poskytování dotací, programy komisí a výboru, Dotační program na rok 2024 s termíny pro předkládání žádostí a formuláře žádosti o dotaci a vypořádání dotace naleznete v záložce Město a úřad-Radnice-Formuláře a tiskopisy- (odbor finanční a plánovací-záložka dotace) zde. Přímý odkaz na formulář žádosti o dotaci je zde.