Město Polička

obrázek

Finanční podpora pro stomatologa

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa! Nabízíme finanční příspěvek 800 000 Kč.

V Poličce v průběhu posledních let ukončilo poskytování stomatologické péče několik lékařů.  Město kontaktovalo i VZP, která opakovaně vyhlašuje výběrová řízení. Bohužel, nikdo se dosud nepřihlásil. Zároveň proběhla jednání vedení města s několika poličskými stomatology, kteří mohou poskytnout vhodné prostory pro ordinaci.

Ze zkušeností z jiných měst vyplývá, že by mohla pomoci finanční motivace na nově zřízenou ordinaci za předpokladu, že bude provozována po určenou dobu. Město Polička je připraveno poskytnout maximální součinnost při zajištění bydlení a vybavení ordinace, pokud to bude potřeba. 

Z tohoto důvodu město připravilo pobídku zahrnující poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 000 Kč na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce za podmínky, že bude provozována po dobu 5 let v Poličce.

Věříme, že stomatologa pro Poličku najdeme!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města