Město Polička

Zápis do prvních tříd - Masarykova ZŠ

KDY: 5. dubna 2024 od 9.00 do 16.30 h

KDE: pavilon Masarykovy ZŠ Polička

S SEBOU: občanský průkaz jednoho z rodičů, rodný list dítěte, vyplněnou Žádost   o přijetí k povinné školní docházce (možno vyzvednout v MŠ, při zápisu nebo vytisknout  z webových stránek školy). Žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky, vezmou s sebou vyplněnou Žádost o odklad školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře (možno tiskopis vytisknout z webových stránek školy).

ZAPSÁNÍ ÚČASTI: prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby své dítě zapsali k zápisu na předem určený čas do prezenčního archu v MŠ, kterou jejich dítě navštěvuje.                                                                 

Rodiče dětí z jiných spádových oblastí si mohou dohodnout termín na telefonním čísle 739 572 158 nebo e-mailové adrese: cechova.lenka@zsmaspolick a.cz