Město Polička

Rozpočet roku 2024

Zastupitelé města Poličky schválili na svém zasedání ve čtvrtek 22. února 2024 nejdůležitější dokument roku, tím je rozpočet 2024. Konečnému schválení předcházela dlouhá a podrobná diskuse zastupitelů, ale i několikahodinové pracovní zastupitelstvo, rozpočet také projednal finanční výbor a samozřejmě rada města.  Příprava rozpočtu tedy byla dlouhá a důkladná. „Každoročně věnujeme nejdůležitějšímu dokumentu města adekvátní čas na projednání, návrh je dílem vedení města, odborů, rady, ale i všech zastupitelů,“ komentuje starosta města.  

Jedná se historicky o nejvyšší rozpočet ve výši více než 630 mil. Kč, z toho 285 mil. Kč tvoří investice. 

Základní změnou, se kterou město pro tento rok musí a vlastně nemůže počítat, jsou příjmy z městských lesů.  Po několika bohatých letech, kdy díky kůrovcové kalamitě získával rozpočet vysoké finanční prostředky, nyní přichází o desítky milionů korun pro investování. Pro letošní rok se tedy počítá se zásadním snížením objemu vytěženého dřeva, tudíž dojde k citelnému snížení příjmů z jeho prodeje. Městské lesy musí zbylé získané finance použít do obnovy zničených lesů. Nižší příjmy bude mít město i díky státní úpravě daní z hazardu, příjmy se nám krátí o miliony korun. Při prvním vyhodnocení všech navržených položek rozpočtu 2024, tak chybělo 100 mil. Kč k jejich pokrytí, proto musely být některé akce vyřazeny a odloženy.  

I přesto Poličku čekají důležité investiční akce. Co naše město tedy v tomto roce čeká? Zde výběr alespoň některých.  

Rekonstrukce zimního stadionu – 40 mil. Kč, dešťová zdrž pro odlehčení nečistot odtékajících do Bílého potoka – 20,5 mil. Kč, park Švermova – 2,1 mil. Kč, krajinářské úpravy lesoparku Liboháj – 2,5 mil. Kč, Modřec – terénní úpravy podél komunikace – 2,3 mil. Kč, přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži – 600 tis. Kč, půdní vestavba dvou bytů v Lezníku – 5,5 mil. Kč, MŠ Palackého Polička - rekonstrukce soc. zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou – 1,6 mil. Kč, MŠ Luční  - projektová dokumentace řešící rekonstrukci WC, umýváren, vody a kanalizace, topení  a zároveň realizace akce – 5,2 mil. Kč, městská knihovna – dostavba dětského oddělení – 32 mil. Kč (z toho dotace 20 mil. Kč), vestavba 3 sociálních bytů do podkroví na ul. Smetanova – 12, 5 mil. Kč, investice do parkovišť – 2,3 mil. Kč – např. dokončení parkoviště na ulici Luční, projektová dokumentace parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty, rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova…, oprava komunikací a chodníků – 34 mil. Kč – např. – ulice Erbenova a Haškova – 28,8 mil. Kč – stavební úpravy + 6,9 mil. Kč – vodovod, část chodníku na ul. Starohradská od křižovatky s ul. Střítežská po konec města – 11 mil. Kč, propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslové zóny – 12 mil. Kč, stavební úpravy části ul. Zákrejsova (chodník, komunikace, parkoviště), stavební úpravy komunikací u bytového domu čp.899-903 ul. Hegerova, úprava části prostranství před vlakovým nádražím. 1,1 mil. Kč půjde do dětských hřišť, z toho např. i discgolf v Liboháji – 450 tis. Kč.

Velmi očekávaný projekt revitalizace náměstí B. Martinů je prvním z projektů pod čarou rozpočtu, ale zároveň je zde velká naděje na přidělení dotace. Pokud dotace vyjde, město zafinancuje zbylou částku nákladů a jeho realizace začne již v tomto roce.

Každoročně město investuje nemalé finanční prostředky do svých kulturních památek, pro tento rok např. - hrad Svojanov - revitalizace zahrady – 4 mil. Kč, radnice 6,2 mil. Kč – dokončení opravy fasády.

Náklady jsou předpokládané a mohou se samozřejmě měnit dle výsledků výběrových řízení. Do rozpočtu řady akcí jsou zároveň zahrnuty dotační prostředky.

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města