Město Polička

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 9. 4. 2024 od 7:30 do 15:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Polička (okres Svitavy)
část obce Horní Předměstí
č. ev. 305
Masarykova: č. p. 20
kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 1284/9, 1284/21, 1347/17, 1347/34, 1347/39, 1347/49, 1347/55