Město Polička

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2014-2020

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 20.2.2014 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014-2020. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2014 - 2020 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města.

Strategický plán rozvoje byl vypracován jednotlivými odbory městského úřadu. Je to živý dokument, který může být aktualizován a upravován podle současného vývoje ve městě. Aktualizace bude zahájena na základě připomínek zastupitelů, poradních orgánů zastupitelstva a rady, organizací ve městě aj.

Celý dokument v PDF zde.