Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Práce na konceptu nového územního plánu byly zahájeny

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička dokončil pořizování II. etapy nového územního plánu města a jeho částí Lezník, Modřec a Střítež. Tato etapa spočívala v projednání a schválení návrhu zadání územního plánu. Zpracovaný návrh zadání byl na podzim roku 2007 předmětem projednání s dotčenými orgány, ostatními subjekty, krajským úřadem a veřejností. Podle výsledků projednání byl poté pořizovatelem doplněn a upraven do konečné podoby a předložen zastupitelstvu města, které ho schválilo na svém veřejném zasedání dne 13.12.2007. V současné době byly na základě schváleného zadání zahájeny projektantem práce na konceptu ÚP. Předání konceptu k veřejnému projednání se předpokládá do konce měsíce května 2008. O zahájení veřejného projednání konceptu územního plánu bude veřejnost informována veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ a na těchto webových stránkách.

Vložil Mihulka Antonín (18.1.2008), přečteno 2900x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Práce na konceptu nového územního plánu byly zahájeny