Město Polička

Výroční zpráva za rok 2007 dle § 18 z.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


                                                     VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

                       dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění


Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
                         IČO 00277177a)
V roce 2007 byly podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Obě byly adresovány stavebnímu úřadu . První se týkala změny druhu pozemku v obci Oldřiš a druhá vydání kolaudačního rozhodnutí ma stavební úpravy elektrických kabelových vedení NN v části Střítež.
Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

b)
Odvolání podáno nebylo.

c)
V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán žádný rozsudek.

d)
Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e)
Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.
V Poličce dne 19. 2.2008.
                                                                                 JUDr. Dagmar Vašková
                                                                                         vedoucí
                                                                                odboru vnitřních věcí


Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno 20.2.2008
sňato