Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Reakce starosty, pana Jaroslava Martinů, nad dosavadními podněty občanů města Poličky ke změně

Vážení a milí spoluobčané,

     dovolte mi reagovat na Vaše podněty a názory na první dva měsíce zkušeností s touto novou dopravní úpravou. Zároveň Vám chci poděkovat za pochopení a Vaši snahu, abychom společnými silami tento systém doladili k většinové spokojenosti všech občanů města.
     Věřím, že jsme si všichni vědomi, že vůle zredukovat zbytečné a bezcílné průjezdy centrem města vzešla ze dvou anket, ve kterých 75 % našich spoluobčanů vyjádřilo jasné ano pro omezení množství projíždějících aut.
     Myslím si, že bylo nutné tento názor vyslyšet a přistoupit k návrhu pro omezení.
Naší velkou snahou a cílem bylo v této úpravě zohlednit všechny skupiny obyvatel a pokud možno neřešit problém jedné skupiny obyvatel na úkor skupiny jiné.
     Vedle pochopitelného zájmu chodců, majitelů domů, maminek s kočárky, starších spoluobčanů a mnoha dalších, majících logicky zájem dopravu omezit, nebylo možné zapomenout na místní obchodníky. Všichni víme, že v dnešní, pro ně nelehké době, kdy na krajích měst vyrůstají s pomocí nadnárodního kapitálu velké supermarkety, které jsou vážným zásahem do struktury českého maloobchodu, není možné nevidět zájem těchto obchodníků. Rovněž se nesmí opomenout zdravotnická zařízení, lékárny, mateřské školy, banky, ubytovací služby a mnohé další.
     Úkol to nebyl a není jednoduchý. Výsledkem je stávající úprava, která dle našeho názoru je možným kompromisem různých pohledů na tuto problematiku. Tato úprava je založena na třech zásadních faktorech:
1. snaha o celkové zklidnění neutěšené dopravní situace
2. možnost bezplatného vjezdu pro celkovou obslužnost všech provozoven včetně majitelů domů (celkem za prvních 50 dnů bylo vydáno 800 ks karet umožňujících tento bezplatný vjezd)
3. možnost i pro ostatní, na které se nevztahuje bezplatné povolení vjezdu; jednorázový vjezd je zpoplatněn 20 Kč.
     V období, od 1. 1. do 20. 2. 2008, mě navštívilo zhruba 10 našich spoluobčanů. Jednalo se především o obchodníky, kteří se domáhali různých úprav. Většina těchto podnětů (optimální umístění automatů, jednoduchost obsluhy výdeje lístků, jasnější označení včetně celkové informovanosti aj.) byla věcná a na mnohých již pracujeme. Zde chci zdůraznit, že mnohdy dobré myšlenky a nápady narážejí na různé bariéry, jako jsou např. normy pro umístění dopravních značek, automatů apod. Myslím, že hlavní problém spočívá v úrovni hustoty dnešní dopravy, která přesahuje možnosti několik staletí starého historického centra.
     Závěrem si přesto dovolím vyslovit přesvědčení, že po mnoholeté diskusi jsme se přiblížili k možné optimální variantě. Věřím, že po doladění celého systému bude většina občanů spokojená. Již nyní máme celou řadu pozitivních ohlasů. Majitelé obchodů a provozoven bych rád požádal nejen o pochopení, ale zároveň i o sdělení jejich názoru a zkušeností, abychom jim v rámci našich možností mohli vyjít vstříc. Předem děkuji.


                                                                            Jaroslav Martinů, starosta města


Vložil Hofmanová Lucie (21.2.2008), přečteno 4081x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Reakce starosty, pana Jaroslava Martinů, nad dosavadními podněty občanů města Poličky ke změně