Město Polička

Prostranství před vlakovým nádražím – práce zahájeny

V pátek 7. 6. 2024 byly zahájeny práce na úpravách části prostranství před vlakovým nádražím (viz přiložené situace). Termín dokončení je konec července letošního roku.

Co tento prostor čeká?  Dojde k předláždění části zpevněných ploch, doplnění zeleně a mobiliáře. Architektonický návrh - Ing. arch. Karel Šrámek.

Stavbu realizuje, na základě výběrového řízení, společnost ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o. Cena činí 1.894 tis. Kč vč. DPH.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města