Město Polička

Cvičení jednotek požární ochrany

Dne 31.05.2024 se v odpoledních hodinách zúčastnily Jednotky požární ochrany SDH z Modřece, Lezníka, Poličky a Stříteže společně s dalšími jednotkami poličského hasebního okrsku taktického cvičení zaměřeného na hašení požáru kulturního domu "Skalka" v Lubné s větším počtem zraněných osob. Zraněné osoby se v době cvičení nacházely uvnitř objektu, proto jednotky zasahovaly v izolačních dýchacích přístrojích. Po evakuaci zraněných do bezpečí došlo k třídění a ošetření zraněných osob před transportem do nemocnice. V rámci cvičení probíhal nácvik kyvadlové dopravy vody od požární nádrže v Lubné k místu zásahu.

 

Libor Vaščík, krizové řízení, civilní obrana