Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nejen o zimní údržbě

Vážení spoluobčané,
      od letošního roku ze zákona platí, že za škody vzniklé na chodnících již neodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, ale zodpovědnost přechází na vlastníka chodníku, kterým je v našem případě město Polička.
Jsme si vědomi vážnosti této změny, ze které vyplývá, že zimní úklid zajišťují města. I v našem městě se snažíme na novou situaci připravit, a to v podobě posílení techniky a počtu pracovníků městské firmy T.E.S. s.r.o., kteří budou mít nelehký úkol, aby v souladu s plánem zimní údržby města Poličky tuto nesnadnou práci zvládli.
      Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se v této lidsky, technicky, a především finančně náročné věci obrátil na Vás, kterým fyzické zdraví a časové možnosti umožní pomoci s odklízením sněhu, s velkou prosbou o pomoc.
      Celý svůj život jsem v Poličce svědkem obětavé práce mnoha zde žijících lidí, kteří si jsou vědomi, že vše souvisí se vším, a že v tomto případě platí jednoduchá pravda - o co víc zaplatíme za zimní údržbu, o to méně zůstane na další potřebné věci včetně nezbytných oprav našich chodníků (jen v letošním roce došlo vedle mnoha menších oprav k výměně celých povrchů chodníků v ulicích Mánesova, Vrchlického, T. Novákové a ul. Hegerova).
      Vím a chápu, že názor mnohých z Vás bude, že když platíte daně, tak ať si město poradí, a svým způsobem máte pravdu. V této souvislosti chci všechny občany ubezpečit, že v důsledku přijetí tzv. úsporného Janotova balíčku, kterým se ze zákona zvyšuje daň z nemovitosti 2x, naše město zruší místní koeficient 2 a tím výše daní pro příští období zůstává beze změn. Pro majitele obchodů a dalších provozoven se pravděpodobně o něco sníží.
      Přesto cítím osobní povinnost se na Vás s touto nepopulární výzvou o pomoc obrátit. Za naše město Poličku mohu slíbit, že i nadále naší prioritou bude efektivně hospodařit a to ve všech oblastech a nadále učinit vše pro snižování nákladů na chod města, a to i v situaci, kdy stát znovu a znovu nakládá na města další povinnosti. Je správné, že v době, kdy stát byrokracii posiluje, tak na MěÚ v Poličce došlo za poslední období ke snížení počtu zaměstnanců.
     Dlouhodobě zastávám názor, že jedinou cestou k udržení zdravé prosperity je pokračování v politice p oslední doby, kdy na jedné straně došlo k razantnímu snížení zadlužení Poličky, a to ze 105 mil. Kč v roce 2002 na současných cca 30 mil. Kč. Za celé toto období nebyl přijat ani jeden úvěr, a přesto došlo k realizaci mnoha velkých akcí – staveb užitečných pro život v našem městě.
      I v těžkých hospodářských časech budeme v roce 2010 usilovat o realizaci několika dalších významných akcí, jejichž přínos by měl být i pro příští generace a možná i staletí. Jako jsou např. rekonstrukce náměstí, oprava městské kanalizace, první etapa modernizace krytého plaveckého bazénu a v neposlední řadě obnova hradního paláce hradu Svojanova včetně přilehlého Domu zbrojnošů. Rozsah nákladů na tyto akce činí cca 100 mil. Kč a z velké části budou hrazeny z dotací. Věřím, že se shodneme, že by bylo neodpustitelnou chybou nedofinancovat naši spoluúčast, a tím znemožnit realizaci těchto akcí. Samotný rozpočet města Poličky by nikdy neumožnil realizaci takto nákladných témat.
      Chci připomenout, že na rozdíl od jiných měst vzniklo v našem městě a dále vzniká mnoho velkých věcí za velkého přispění našich občanů a jejich pracovního elánu a nadšení. Díky tomu skutečné náklady zdaleka na mnoha akcích nedosahují původního rozsahu. V minulosti takto byly realizovány např. akce krytý plavecký bazén, Mateřská škola Luční Polička, letní stadión, opravy církevních objektů a mnohé další. V posledních letech tímto přičiněním vzniklo mnoho dalších prospěšných akcí: prostory pro činnost Divadelního spolku Tyl, sportovní areály – lyžařská sjezdovka, tenisové kurty, oprava sokolovny, upravené zahrádkářské kolonie vč. rybářského areálu a mnoho dalších velkých věcí, které by bez přičinění našich lidí stály naše město a občanská sdružení mnohem větší částky nebo by nikdy nevznikly.
      Moje práce mi dlouhodobě umožňuje porovnávat naše konání s jinými městy a věřte, že naše město považuji z mnoha různých důvodů za ekonomicky úsporné a občansky velmi aktivní.
      Myslím, že mnohým obětavým lidem za mnohé dlužíme a já vždy cítím znovu a znovu velkou hrdost na ducha našeho města a moc si vážím, že jsem poličský občan, a že i já jsem součástí tohoto dění.
      Na závěr mi dovolte, abych za město všem poděkoval za práci, kterou jste pro Poličku odvedli a dále odvádíte a zároveň předem poděkoval všem, kterým zdraví a čas umožní pomoci se zimní údržbou. Chápu i všechny ty, kteří z různých důvodů nemohou anebo nechtějí pomoci a za město slibuji, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zimní úklid úspěšně zvládli.

S pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta
 

Vložil Machová Jana (19.10.2009), přečteno 2690x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Nejen o zimní údržbě