Město Polička

COLOUR MEETING

COLOUR MEETING je mezinárodní multikulturní festival, který si klade za cíl přispět k vzájemnému poznávání české společnosti a příslušníků jiných kultur, národností a etnik a také k nalézání vzájemného pochopení a tolerance. Považujeme to za dlouhou, ale jedinou možnou cestu od násilného řešení konfliktů k všestranně prospěšnému soužití.
Festival má výrazné humánní, antirasistické a multikulturní poselství, a protože tyto myšlenky lze prosazovat pouze dlouhodobým působením, má ambice stát se trvalým, každoročně se opakujícím festivalem, který se bude zabývat tématy multikulturní společnosti, menšin, migrace, rasismu a hledáním odpovědí na s tím spojené otázky. V neposlední řadě chceme, aby se stal svátkem setkávání se lidí, kterým není lhostejná budoucnost jejich dětí i jich samotných.

Chceme nejen přispět k diskusi o řešení problémů netolerance, rasismu a xenofobie u nás, ale svým zaměřením na děti a mládež, postupně těmto negativním jevům předcházet. Chceme, aby multikulturní principy otevřené společnosti pro ně byly srozumitelné a běžné, až budou v budoucnu rozhodovat o obrazu této země.

Protože dlouhodobý cíl festivalu je působit na českou veřejnost a především mládež, aby byla schopna vyrovnat se se skutečnostmi dnešního světa a místo pocitu ohrožení naopak dokázala přijímat kladné vlivy, které mohou zpětně obohatit život nás všech, je výsledek naší práce v krátkodobém horizontu těžko měřitelný. Získají mladí Češi více sebevědomí, protože si budou více vědomi svých vlastních kořenů a tradic? Budou schopni lépe obstát v konkurenci nově příchozích, kteří jsou zvyklí, že za svůj úspěch musejí bojovat sami? Ubude u nás rasov&ea cute;ho napětí a násilí a bude se nám všem volněji dýchat?

Více naleznete na http://www.colourmeeting.cz/