Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

NOVELA ZÁKONA O SILNÍČNÍM PROVOZU

 NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU

Zákon č. 133/2011 Sb. ze dne 3. května 2011, kterým se mění č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011. Jaké jsou hlavní změny, které se dotknou i občana vlastnícího řidičské oprávnění?
(čerpáno: Centrum služeb pro silniční dopravu – www.cspsd.cz zde naleznete celé znění)
 
Změny v bodovém hodnocení řidiče
dříve/nyní
6/7         řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem
6/7         při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo
couvání v místě, kde to není dovoleno
6/7         vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
0/7         neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života
6/7         předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
6/7         řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
3/5         ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
4/5         ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
7/4         řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
2/4         porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle §6
5/3         řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
2/3         porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
3/2         držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo
jiným způsobem při řízení vozidla
Co se týká zmírnění počtu přidělených bodů je zásadní úplné vypuštění nynějších jednobodových přestupků z bodového hodnocení – např. porušení povinného a správného osvětlení vozidla, porušení dopravního značení.
 
Vrácení řidičského oprávnění
Pokud řidič dosáhne hranice celkového počtu 12 bodů, pozbývá řidičské oprávnění na 12 měsíců. § 123c odst. 2 zákona o silničním provozu, který řeší vrácení řidičského oprávnění po pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, pak ukládá doložení odborné způsobilosti a dále posudku o zdravotní způsobilosti, který nově bude muset být opatřen dopravně psychologickým vyšetřením.
 
Výměna řidičských průkazů po novele zákona
Řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 bude občan povinen vyměnit na příslušném registru řidičů do konce roku 2012.
Řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 bude občan povinen vyměnit na příslušném registru řidičů do konce roku 2013.
  
Povinná zimní výbava
V období do 1. listopadu do 31. března platí pro vozidla povinnost používat zimní pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. U vozidel do 3,5 t na všech kolech a u vozidel převyšujících hranici 3,5 t na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.  
 
Informace pro držitele označení O 1 – osoba se zdravotním postižením
Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle dosavadních právních předpisů, využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Těmto osobám vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací průkaz, podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 1, které obdržela podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. prosince 2012. (Pozn.: žadatel o vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který byl držitelem označení O 1 vydaného podle dosavadních předpisů, je povinen toto označení při vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).
 
 
INFORMACE PROFESIONÁLNÍM ŘIDIČŮM
Novela zákona č. 247/2000 Sb. o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Tato novela umožňuje:
Možnost opětovného získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče po absolvování kurzu v rozsahu 35 hodin. Týká se řidičů, kteří z nějakého důvodu neabsolvují pravidelné školení v průběhu 5 let platnosti jejich průkazu, a tedy průkaz jim bez předložení potvrzení o absolvování pravidelného školení nebude vyměněn.
Možnost získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro ty řidiče, kteří dosud nebyli držiteli Průkazu profesní způsobilosti (vydaného dle zákona č.247/2000 Sb.) a přitom řidičské oprávnění pro některou ze skupin C, C+E, C1, C1+E jim bylo uděleno před 10. 9. 2009, nebo řidičské oprávnění pro některou za skupin D, D+E, D1, D1+E jim bylo vydáno před 10. 9. 2008. Těmto řidičům je možno vydat průkaz profesní způsobilosti po absolvování kurzu v rozsahu 35 hodin.

Vložil Švandová Stanislava (28.7.2011), přečteno 3269x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | NOVELA ZÁKONA O SILNÍČNÍM PROVOZU