Město Polička

Výroční zpráva za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 

Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, 571 01 Polička IČO 00277177

a) V roce 2011 bylo podáno 5 písemných žádostí o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Žádosti byly směřovány na tyto odbory :
sekretariát starosty - plán investičních akcí na rok 2011
odbor vnitřních věcí - správní řízení dle § 5 občanského zákoníku
stavební úřad - dotaz na účastenství ve stavebním řízení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - činnost komise zdravotně-sociální - počet příjemců sociálních dávek.

Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

b) Odvolání podáno nebylo.

c) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

V Poličce dne 30. ledna 2012

Jaroslav Martinů
starosta

Úřední deska MěÚ : Vyvěšeno : 30. ledna 2012