Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pozor na žluté čáry

V poslední době se v Poličce řidiči stále častěji setkávají se žlutými čarami, vyznačenými většinou na obrubnících chodníků přilehlých k vozovkám místních komunikací nebo k silnicím. Jak se však ukazuje, většina řidičů neví, co takováto žlutá čára vlastně znamená. Někteří držitelé řidičského oprávnění ani netuší, že se jedná o vodorovné dopravní značení V12c Zákaz zastavení (žlutá čára souvislá) a V12d Zákaz stání (žlutá čára přerušovaná). Tímto vodorovným dopravním značením se vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je zakázáno zastavení či stání, přičemž ji lze užít samostatně nebo ve spojení se značkou svislou.

V případě Poličky se s ní mohou řidiči setkat většinou na místech, kde je třeba zdůraznit zákaz stání a zastavení plynoucí již z obecné úpravy pravidel provozu, tj. na křižovatkách, u přechodů pro chodce apod., nebo v místech, kde by umístění klasické svislé značky neumožňovaly závazné normy nebo by jejich umístění bylo jinak nevhodné či nemožné. Na ostatních místech je toto značení vyznačováno v úsecích pozemních komunikací, kde je třeba, aby byla vždy zachována průjezdnost např. pro vozidla komunálních služeb nebo integrovaného záchranného systému. Po zkušenostech se jeví užití tohoto značení jako žádoucí a vhodné. Vzhledem k tomu je pravděpodobné, že se výskyt vodorovných značek bude ve městě zvyšovat. Doporučujeme proto řidičům, aby příkazy z vodorovných značek plynoucích respektovali neméně intenzivně, neboť před zákonem má v těchto případech vodorovné i svislé značení stejnou váhu. Lze tudíž očekávat i stejný postih za nedodržení příkazu ať už se jedná o značku svislou nebo vodorovnou.    

Najdete je v těchto ulicích města Poličky  -  Eimova (2x), Na Bídě, Tyršova, M. Bureše, Starohradská a Švermova.     

Odbor dopravy, MěÚ Polička

Vložil Šauerová Naděžda (15.4.2014), přečteno 10605x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Pozor na žluté čáry