Město Polička

Výroční zpráva za rok 2013

                                  VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2013

      dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt :   Město Polička, Palackého nám. 160, Polička

                                 IČO 00277177

a) 

V roce 2013 bylo podáno 7 písemných  žádostí o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

Žádosti byly směřovány na tyto odbory :

sekretariát starosty – 3x žádost o přehled investičních plánů města na r. 2013, základní ekonomická data  z  provozu veřejného krytého bazénu a personální složení zastupitelstva města včetně politického zaměření

odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí -  myslivecké stráže a subjekty zajišťující svoz  odpadu.

Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

b)

Odvolání podáno nebylo.

c)

V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d)

Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e)

Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

V Poličce dne 28. února 2014

 

                                                                                        Jaroslav Martinů

                                                                                               starosta

 

Úřední deska MěÚ :

Vyvěšeno 28.2.2014