Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce

Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce

 

Cena za parkování prostřednictvím parkovacích automatů

(cena stanovená dle příslušné lokality*)

dvoustopá motorová vozidla

10/20 Kč

30/40 Kč

Cena za parkovací kartu

pololetní

800 Kč / vozidlo

roční

1500 Kč / vozidlo

čtvrtletní

500 Kč/vozidlo

Cena za parkovací kartu pro osoby vlastnící nemovitost, nebo mající trvalé bydliště na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Tyršova, Masarykova, Riegrova, Komenského, Hradební, U Masných Krámů, Václavská, Otakarova, Úzká, Tylova, Nová, Šaffova, Pálená, Štěpničná, Růžová, Nám. Bohuslava Martinů)

pololetní

300 Kč / vozidlo

roční

600 Kč / vozidlo

čtvrtletní

 

200 Kč/ vozidlo

 

* Parkoviště  v ul. Tyršova u objektu pošty, parkoviště u Tylova domu v ul. Vrchlického

 

10,- Kč za hodinu ……………………………………………osobní automobil

20,- Kč za hodinu ……………………………………………nákladní automobil a autobus

 

 

*Parkoviště na Palackého náměstí

 

20,- Kč za půl hodiny……………………………………… osobní a nákladní automobil

30,- Kč za hodinu……………………………………………osobní automobil

40,- Kč za hodinu……………………………………………nákladní automobil

 

 

 1. Vozidla s označením O1 a O2, přepravující držitele průkazu opravňujícího k užívání takového označení, mohou použít parkoviště ve výše vyjmenovaných lokalitách bez zaplacení parkovného. Dále mohou využít bezplatně parkoviště řidiči vozidel, zajišťujících dopravu osob při sňatečních obřadech a řidiči jednostopých motorových vozidel.

 

 1. Parkovací kartu bezplatně obdrží:

   

  1. města okresu Svitavy

  2. obce ve správním obvodu města Poličky

  3. vozidla IZS

    

 2. Rada města Poličky může na základě písemné žádosti rozhodnouto bezplatném vydání parkovací karty občanským sdružením, organizacím nebo subjektům, zabývajícím se poskytováním obecně prospěšných a důležitých činností na území města Poličky.

   

 3. Cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu .

   

 4. Tento ceník z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….                         …………………………………….

                  Jaroslav Martinů                                                 Marie Kučerová                                                  

                         starosta                                                         místostarostka

 

 

 

 

** zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění ceníku bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

Vložil Kovář Jan (2/10/2015), přečteno 2948x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce