Město Polička

Městský úřad

Provoz Městského úřadu Polička

Provoz Městského úřadu Polička od pondělí 15. 2. 2021 - viz sekce radnice.

Informace pro veřejnost - obnovení provozu agendy registru řidičů

Vážení občané, předpokládáme, že provoz registru řidičů bude od 8.2.2021 částečně obnoven. Rezervační systém byl za tímto účelem uvolněn a lze v něm tedy již nyní provádět rezervace! Provoz registru vozidel prozatím zůstává i nadále uzavřený. O případných změnách budeme veřejnost informovat na webových stránkách města. Děkujeme za pochopení! Mgr.…

Výběrové řízení - "Strážník (strážnice) Městské policie Polička"

Starosta města Poličky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „strážník (strážnice) Městské policie Polička“

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. února 2021

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Martina Plška, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje změnu účelu čerpání finančních prostředků v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2021, v kapitole 16 – Kultura a…

Město Polička areál firmy KOH-I-NOOR Ponas nekoupí

Včerejší jednání Zastupitelstva města Poličky přineslo konečné rozhodnutí o tom, zda město Polička koupí či nekoupí areál firmy KOH-I-NOOR Ponas. Po dlouhé diskusi zastupitelů o možnostech využití této budovy, o finančních nákladech, o rizicích, která plynou z toho, pokud město objekt koupí či nekoupí, nakonec došlo k závěrečnému hlasování. 16 zastupitelů…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 28. 1. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.    

Uzavření úseku matriky

Vážení občané, z  technických důvodů jsme nuceni do pátku 26. února 2021 uzavřít úsek matriky. Agendu CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku atd.) zajišťuje obecní živnostenský úřad. Tyto úkony provádí rovněž Česká pošta, Eimova ul., zde lze provést i ověření podpisu nebo ověření…

Informace k prodeji firmy KOH-I-NOOR Ponas

Vážení spoluobčané, na podzim minulého roku jsme byli informováni o záměru majitele firmy KOH-I-NOOR Ponas Ing. Vlastislava Břízy přesunout cca do března 2021 výrobní kapacity z areálu podniku na ul. Starohradská, ale také z některých dalších poboček firmy KOH-I-NOOR v ČR, do naší průmyslové zóny, konkrétně do objektu po firmě Milacron. Samozřejmě, jde o pozitivní…

Inteligentní formuláře

Našich webových stránkách jsme zprovoznili první sadu našich elektronických formulářů umožňujících jak fyzické tak elektronické (s elektronickým podpisem či datovou schránkou) podání. Přehled všech chytrých formulářů naleznete zde.

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické…

Úvodní fotografie ke článku

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Vážení spoluobčané, mílí čtenáři, dovolte…

Informace očkování Covid

TZ 15. 2. 2021 Navazujeme tímto na předešlé informace, které se týkaly průběhu očkování a možnosti zřízení očkovacích center v některých městech Pardubického kraje, včetně Poličky. Dnes 15.2.2021 vypršel termín, který si obce a Pardubický kraj stanovily pro případné potvrzení vzniku očkovacích center. Bohužel, vývoj situace již v průběhu února…

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty V souvislosti s měnící se legislativou na úseku výstavby informujeme stavebníky a projektanty o povinnosti při provádění staveb omezit odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda"). Tyto povinnosti vycházejí…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 příspěvkových organizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Mateřská škola Polička Mateřská…

Opakovaná průběžná informace a upozornění pro občany

Vážení a milí spoluobčané, velice rád bych navázal na červnové a zářijové informace v Jitřence z roku 2017 a opakovaně informoval o situaci a řešení stavu pokračujícího obtěžování jedné nepřizpůsobivé osoby v podobě žádání drobných finančních obnosů od lidí v různých lokalitách, především u nákupních…

Poličský demografický vývoj v roce 2020

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji v roce 2020 v našem městě. Bohužel, musím se smutným srdcem napsat, že rok 2020 je rokem velice nepříznivým, a i v Poličce, tak jako v celé zemi, se projevily silné dopady…

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106-1999 Sb.o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Nové defibrilátory

Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje vystoupení města Poličky ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy. RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2017 schvaluje likvidaci 6 ks nefunkčních jízdních kol a převedení 1 ks jízdního…

Zveřejnění návrhu ÚP Nedvězí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce dne 26. 1. 2021   NÁVRH ÚZEMNÍHO…

Úvodní fotografie ke článku

První občánci města Poličky 2021

V letošním roce máme dva první občánky…

Informace o očkování covid ke dni 25. 1. 2021

22. ledna 2021 byl spuštěn provoz nového očkovacího centra v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách, od 1. února bude zahájen provoz centra v areálu Litomyšlské nemocnice. Další centra budou otevřena v Ústí nad Orlicí a Chrudimi. Již od minulého úterý funguje očkovací centrum v Pardubicích. Zástupci vedení města Poličky se zúčastnili ve čtvrtek…

Aktualizované upozornění pro občany - omezení provozu registru vozidel a registru řidičů!!!

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni do odvolání zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel a nově i v agendě registru řidičů!  Všichni objednaní klienti by měli být o této skutečnosti rezervačním systémem automaticky informováni, ato sms zprávou odeslanou na telefonní číslo zadané při provádění rezervace. Nové rezervace v rezervačním systému uvedených agend…

Architektonická soutěž o návrh – Městské bydlení Polička

Výše uvedená architektonická soutěž byla odbornou porotou vyhodnocena ve dnech 7. a 8.1.2021. Výsledky soutěže by měly být schváleny radou města dne 25.1.2021 a v týdnu od 25.1.2021 by měly být výsledky zveřejněny na profilu zadavatele města. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce, dne 20. 1. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Omezení agendy registru vozidel

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni nejméně do 28. ledna 2021 zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel.  Všichni objednaní klienti jsou o této skutečnosti informováni sms zprávou. Nové přiihlášky nelze po tuto dobu přijímat.  Za případné komplikace se omlouváme.     

Informace o očkování – město Polička a Pardubický kraj

18. 1. 2021   Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel…

Zimní údržba cyklostezek

Reagujeme tímto na četné dotazy lyžařů, proč se udržují cyklostezky i v zimě a nemůže tam být ponechána běžkařská stopa. Údržba cyklostezek probíhá z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů, aby mohli cyklostezku plnohodnotně užívat a nemuseli chodit po silnici. Toto je hlavní funkce a účel, proč byly cyklostezky realizovány. Povinnost údržby cyklostezek i v zimním období (odstraňování…

Průběh očkování v Pardubickém kraji – aktuální informace

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha 1, na projekt „Modernizace vzdělávání…

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté…

Přesun zastávky MHD

Vážení občané, Městský úřad Polička, odbor dopravy, upozorňuje občany, že dne 11. 01. 2021 dojde k dočasnému přemístění zastávky MHD Polička, Paseky křiž., u silnice číslo II/363 na začátku obce Pomezí, do místní části Polička-Paseky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění zimní údržby. Upozornění, se situační mapou dočasného nového umístění zastávky MHD, je vyvěšeno pod jízdním řádem MHD na zastávce Polička, Paseky křiž.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021. V rozpočtu města Poličky je pro rok 2021 navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším…

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 10.12.2020 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2021-2027. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2021-2027 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města. Strategický plán rozvoje byl vypracován…

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu…

Novoroční slovo starosty

Vážení přátelé,  čas velmi rychle plyne a my se v tuto chvíli můžeme za smutným a nelehkým rokem 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými dopady, pouze ohlížet. Téměř celý svět byl nečekaně zaskočen silou a rozsahem této globální pandemie. Byli a stále jsme svědky následků a omezení, která si řešení této situace žádá. Cena,…

Úvodní fotografie ke článku

PF město Polička 2021

Rozhled a nadhled v roce 2021 přeje město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Historický most - video o rekonstrukci!

Přinášíme Vám video o rekonstrukci historického…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička _____________________________________________________________________________ Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční setkání

Ve čtvrtek 17. prosince se starosta města Jaroslav Martinů setkal…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Kamenice

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování,…

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 12. 2020

RM schvaluje užití loga města Polička na webových stránkách 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem…

Rozpočtové opatření č.7/2020

Rozpočtové opatření č.7/2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Rozpočtové provizorium 2021

Rozpočtové provizorium 2021

OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úvodní fotografie ke článku

Poličské děti mají kam jít - poděkování Mozaice!

Nejen poličské děti nadšeně využily a užívají…

Rozpočtové opatření č.6/2020

Rozpočtové opatření č.6/2020

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2020

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou a Mgr. Milana Matouše. ZM  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2021 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončena rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V prosinci byla dokončena rozsáhlá a náročná…

Hlášení 8.12.2020

Vážení občané, dnes je to 130 let od narození světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Na jeho počest se v 16.00 hodin na rodné věži kostela sv. Jakuba rozezní zvony a následně z budovy muzea zazní skladatelova hudba. Nenechte si ujít, přestože skromné, ale o nic méně významné výročí nejslavnějšího poličského rodáka. Zve Městské muzeum a…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky Bohuslava Martinů v Poličce

8. prosince 1890 se ve věži kostela sv. Jakuba narodil hudební…

Úvodní fotografie ke článku

Ocenění Ministerstva kultury putuje do poličské knihovny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek udělil ceny…

Úvodní fotografie ke článku

Masarykova ZŠ a velké stavební úpravy

Masarykova ZŠ Polička podala již v roce 2017 žádost…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 11. 2020

RM schvaluje obsah a způsob poptávky na zjištění potenciálu stávajícího areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., ul. Starohradská v Poličce, dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které…

Úvodní fotografie ke článku

Rozsvícení vánočního stromu na Palackého nám.

Vánoční strom na Palackého náměstí…

Rozpočtové opatření č.5/2020

Rozpočtové opatření č.5/2020

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 11. 2020

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2020. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle důvodové zprávy. RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ takto: vybraným dodavatelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o.,…

Úvodní fotografie ke článku

Jaké stavby Polička plánuje do konce roku? 

Do konce roku by měla být dokončena rozsáhlá…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. října 2020

RM vyčleňuje rekreační objekt Balaton v Poličce pro případné účely opatření KHS v souvislosti řešením situace fyzických osob bez přístřeší dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení  č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“…

Informace o konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Polička

V době pandemie Covid-19 město Polička zřídilo linku pomoci a organizuje pomoc pro občany Poličky. Jedná se zejména o zajištění nákupů, léků a základních životních potřeb. V současné době jsou do pomoci zapojeni dobrovolníci z Gymnázia Polička. Dobrovolníci nabízejí možnost on-line doučování, kde už evidujeme první zájemce. Aktuálně pracovníci Odboru…

Úvodní fotografie ke článku

Historický most opraven!

Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci, která…

Úvodní fotografie ke článku

Vyměněna další svítidla v našem městě

Druhá etapa výměny svítidel veřejného…

Vzpomínka a poděkování panu Karlu Michkovi

Ve věku nedožitých 93 let zemřel dne 27. září 2020 pan Karel Michek, vážený občan a zastupitel města Poličky. Členem zastupitelstva byl od roku 1990 do roku 1998. „Pan Michek se zasloužil o rozvoj našeho města, moje vzpomínka na něj je jako na člověka, který byl velmi skromný a oddaný svému městu. Velmi jsem si ho vážil a obdivoval,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů. Karel Michek působil také jako tzv. likvidátor…

Úvodní fotografie ke článku

Velká voda v Poličce

TZ 14. 10. 2020 Vytrvalé deště ze včerejšího…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 10. 2020

RM schvaluje Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, č.j. MPSV-2020/183947-221, ze dne 10. 9. 2020 o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů souvisejících s COVID-19 pro DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Doplnění sportovních prvků pro dospělé na dětské hřiště v…

Těžební práce v Liboháji pokračují

Těžební práce v okolí Liboháje pokračují. "V současné době nás mírně brzdí deštivé počasí. K dnešnímu dni bylo vytěženo více jak 1 000 m3 napadené kůrovcové hmoty. Dle aktuálních odhadů zbývá dotěžit v tomto zájmovém území přibližně 1 500 m3 dřeva," upřesňuje vedoudí Odboru lesního hospodářství…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 9. 10. 2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Rozpočtové opatření č.4/2020

Rozpočtové opatření č.4/2020

Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Obědy pro I. stupeň Masarykovy ZŠ zajištěny

Od úterý 29. září 2020 je zajištěno stravování ve školní jídelně na ul. Rumunská pro žáky I. stupně Masarykovy ZŠ za pomoci SOŠ a SOU Polička.  Velmi touto cestou děkujeme za vstřícný přístup a ochotu při řešení této situace právě SOŠ a SOU Polička a řediteli školy Mgr. Borisi Preisslerovi. Obědy pro žáky budou probíhat standartně…

Úvodní fotografie ke článku

Návštěva europoslankyně

V pátek 25. září 2020 navštívila vedení města Poličky europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Paní europoslankyně společně se svými kolegy diskutovala se starostou města Jaroslavem Martinů nejen témata…

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 25.9.2020

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. RM schvaluje…

Aktuální informace o vývoji situace nemoci Covid-19 v Poličce k 23.9.2020

Počet pozitivních případů v našem městě k dnešnímu dni je 39, počet pozitivních případů v celém ORP Poličsko je 69. Zároveň sledujeme situaci v poličských školách. Na dvou středních školách - Gymnáziu Polička a Střední škole obchodní a služeb SČMSD Polička je zavedena dočasná distanční výuka z důvodů onemocnění několika studentů…

Informace o uzavření školní jídelny v ul. Rumunská

Z důvodu nařízené karantény pracovnicím Školní jídelny Polička v ulici Rumunská musí být provoz tohoto stravovacího zařízení ve dnech 24. a 25. září 2020 přerušen. Město Polička se společně s vedením Masarykovy ZŠ snaží pro příští týden najít náhradní stravování. O dalším postupu budeme informovat. Naděžda…

Liboháj – terénní úpravy

Vážení občané, milí čtenáři, dovolte mi ještě jednou se z pozice města vyjádřit k myšlence navázat a dokončit terénní úpravy nad sjezdovkou v Liboháji, které by ukončily demoliční navážku z 80. let minulého století. Již delší dobu probíhá široká diskuse nad optimálním využitím této krásné…

Úvodní fotografie ke článku

Razantní škrty se zatím odkládají

Jaký je aktuální vývoj finanční…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14. 9. 2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.  

Aktuální informace k epidemiologické situaci – 22. 9. 2020

Přinášíme další aktuální informace k vývoji situace Covid-19 v našem regionu. Tři okresy Pardubického kraje jsou nově na semaforu hygieny v oranžové barvě, což znamená počínající komunitní přenos bez zřejmého původu nákazy. Jedná se o okresy Pardubice, Svitavy a Chrudim.  Z tohoto důvodu platí od čtvrtka 24. 9. 2020 následující opatření: Zákaz…

Zachování prosperity Poličska

Vážení přátelé, milí čtenáři, dovolte mi při příležitosti konání voleb do našich krajů napsat, že i přes jistou únavu z demokracie a celkovou rozmrzelost z dnešní politiky, která mimo jiné přináší stále menší volební účast, je důležité se voleb zúčastnit a svým hlasem formovat budoucí konání představitelů Pardubického…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 17. září 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, MUDr. Jiřího Tomana a Radima Totuška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a Marii Kučerovou. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 včetně předloženého doplnění. ZM…

Informace k epidemiologické situaci v Poličce a okolí – 18.9.2020

Vážení spoluobčané, podle statistických údajů, které jsme obdrželi od Ústavu zdravotnických informací a statistiky stoupl počet pozitivně testovaných v našem městě za týden z 20ti na 29 případů. Celkem bylo na území našeho ORP (20 obcí včetně Poličky) hlášeno 48 pozitivních případů. Všechna tato data se vztahují k úterý 15.9. 2020.…

Pozvánka na školení ČSÚ dne 21.9. 2020 - Tylův dům Polička

Pozvánka na školení ČSÚ dne  21.9. 2020 - Tylův dům Polička- viz příloha

Oznámení o zřízení volebního stanoviště

Oznámení o zřízení volebního stanoviště- viz příloha

Pátrání po pohřešované osobě

Vážení občané, PČR pátrá po pohřešované osobě. Jedná se o seniora pana Josefa Kalouse z Jimramova. Dotyčnému je 74 let, na sobě má červené triko s krátkým rukávem, šedé tepláky, červenobílé bačkory (důchodky), krátké šedivé vlasy, doklady u sebe nemá. Pohřešován je od úterý 15.09.2020 od 15:30 hodin. Může se nacházet…

Informace k epidemiologické situaci v Poličce ke dni 16. 9. 2020

Vážení spoluobčané, snažíme se  získávat relevantní informace o situaci týkající se nákazy nemocí Covid-19 v našem městě. Během dnešního dne jsme obdrželi informaci o karanténě jedné ze tříd a několika vyučujících Poličského gymnázia, kde byl prokázán pozitivní test u jednoho žáka. Osobními dotazy jsme zjistili, že…

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje 2020-viz příloha

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2020

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., na veřejnou zakázku „Oprava střechy - Mateřská škola Rozmarýnek Polička“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4, na poskytnutí částky ve výš 12.500 Kč na činnost v oblasti ŽP pro ekologické účely, jedná se o odměnu za 3. místo…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 17. 9. 2020

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A   P O L I Č K Y na nový termín, a to čtvrtek 17. září 2020 v 16:30 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce Zasedání zastupitelstva města, původně svolané na čtvrtek 10.…

Povinnost plošného nošení roušek uvnitř budov

Od půlnoci na čtvrtek 10. září začíná platit plošné nařízení nošení roušek ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště. Výjimky z této povinnosti jsou stanoveny v textu mimořádného opatření – viz příloha.

Úvodní fotografie ke článku

Poličští sportovci oceněni

Slavnostní vyhlášení nejlepších…

Sdělení starosty města občanům

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás informovat, že jsem od pátku 4. září nečekaně v karanténě z důvodu výskytu koronaviru v mém blízkém okolí. Z důvodu jistoty a zodpovědnosti jsem okamžitě druhý den v sobotu podstoupil v Hradci Králové test na přítomnost tohoto viru. Musím rád napsat, že se mi po sdělení výsledku, že jsem zdráv velice ulevilo. Chci…

Úvodní fotografie ke článku

Polička na 3. místě soutěže O perníkovou popelnici

13. ročník soutěže „O perníkovou popelnici“ přinesl našemu městu krásné 3. místo! Klání vyhlašované společností EKO-KOM, a. s., a Pardubickým krajem ukazuje, jak se v jednotlivých…

Polička v Mladé frontě dnes

Celostránkový článek o našem městě najdete v Mimořádné příloze Mladé fronty dnes "20 let krajů" z pondělí 31. srpna 2020. Inspirujte se článkem "Vydejte se do POličky, je čím dál krásnější!"  Celý článek najdete v příloze. Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Informace pro voliče v karanténě /izolaci z důvodu onemocnění covid -19 pro volby do ZPK 2020

Informace pro voliče v karanténě /izolaci z důvodu onemocnění covid -19  pro volby ZPK 2020 -viz příloha

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2020

RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Polička Hegerova 427 dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Luční Polička od 1. 9. 2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2020 Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje záměr prodeje vyvážecího…