Město Polička

Podrobný program a návrh usnesení ZM

Podrobný program a návrh na usnesení Zastupitelstva města Poličky 13. 6. 2024

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2023 2. Rozpočtové opatření č. 2/2024 3. Majetkoprávní záležitosti ZM 13. 6. 2024     3.1. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 6088/7 v k.ú. Polička  (ÚZS)     3.2. Souhlas s převodem pozemků mezi EVT Stavby a EVT Development   4. Různé    4.1. Koncepce bydlení města Poličky 2024 - 2028   …