Město Polička

Sportovní kluby Polička

 
Adresa: Sportovní kluby Polička
              U Liboháje 60
              572 01 Polička
 
TEL.:      461 725 600
Webové stránky: http://www.skpolicka.cz
 
 
Oddíl založil v srpnu 1922 tehdy populární „pan Hájek“. Do roku 1930 se hráli pouze přátelská utkání, protože oddíl neměl stálé hřiště ani stálý hráčský kádr. Chudý klub, jehož členové byli většinou z řad dělníků, studentů a malých úředníků, kteří toužili po vlastním hřišti. Pořádali taneční večírky a divadelní představení, aby získali potřebné finanční prostředky. Z dobrovolných sbírek a výnosů ze zábavných podniků byl založen fond pro zřízení hřiště. V roce 1931 se vyplnil „velký sen“ poličských sportovců. Za finanční podpory Osady města Poličky, spořitelny v Poličce, Okresní hospodářské záložny a mnoha příznivců klubu bylo vybudováno vlastní hřiště, které vyhovovalo všem požadavkům. Iniciátorem výstavby byl předseda klubu architekt Šmíd.  

Orientační mapa