Komise

Komise bytová

Mgr. Stanislavová Anita
Pospíšilová Marie
Mgr. Bc. Šimon Pavel
Totušek Radim
Uhlířová Jitka, DiS.
Vinař Martin
Bc. Zavoral Milan

Komise dítě a volný čas

Mgr. Pražanová Hana
Mgr. Dvořáková Alena
Mgr. Erbes Petr
Mgr. Jiroušová Erika
Mgr. Nožka Petr
Suchá Kristýna
Trávníček Jiří

Komise dopravní a bezpečnostní

Mgr. Kovář Jan
Andrle Jarmil
Bulva Jiří
Červený Jindřich
Ing. Dvořák Petr
Halamka Miroslav, DiS.
pp. Horníček Aleš
Kodýtek Pavel
Bc. Kubík Miroslav
Roušar Jaroslav
Mgr. Stodola Jan

Komise kulturní

Zrůst Lukáš
Mgr. Hebronová Anna
Jílková Petra
PhDr. Junek David
Kozáček Tomáš
MVDr. Kysilka Pavel
Prchlíková Zdeňka

Komise pro občanské záležitosti

Hejtmánková Eva
Báčová Jana
Cupalová Jiřina
Červená Vilemína
Dvořáková Marta
Faltejsková Milada
Hatalová Oldřiška
Jedličková Irena
Jílková Květoslava
Krůlová Jiřina
Nyklová Věra
Štaudová Vlasta
Štefková Božena
Štolová Jaroslava
Švecová Edita

Komise pro prevenci kriminality

pp. Horníček Aleš
Bc. Černíková Martina
Mgr. Dvořák Michael
Halamka Miroslav, DiS.
npor. Bc. Hanyková Jaroslava
Mgr. Haraštová Ludmila
Mgr. Chalupníková Gabriela
Mgr. Jiroušová Erika
Mgr. Kastner Michael
Bc. Rensová Jana
Šrek Ivan

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Ing. Šauerová Naděžda
Doležal Aleš
PhDr. Junek David
Klimeš Jakub, DiS.
Král Ondřej
Kutilová Markéta
Mgr. Pražanová Hana
Zeman Radek

Komise sportovní

Mgr. Matouš Milan
Andrle Radovan
Červený Zdeněk
Grubhoffer Miloš
Mgr. Haraštová Ludmila
Hořínek Tomáš
Klimeš Ondřej
Ing. Navrátil Pavel
Ing. Opina Jozef
Roušar Jaroslav
Smejkal Jan
Trávníček Jiří

Komise stavební a životního prostředí

Mgr. Matouš Jan
Mgr. Chmelová Andrea
Ing. Ivanovski Cobe
Mgr. Kastner Vít
Kodytek Pavel
Pražan Pavel
Ing. Vítek Libor

Komise zdravotně-sociální

Mgr. Šafářová Markéta
Cabrnoch Josef
Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka
Pospíšilová Marie
RNDr. Skalníková Eva
Smolková Irena, DiS.
Mgr. Stanislavová Anita
Bc. Stodolová Kateřina
Ing. Stráník Libor
Mgr. Šimková Erika
Šimon Petr

Komise k projednávání přestupků

Komisi k projednávání přestupků města Poličky zřizuje v souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1,2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, starosta města. Komise je tříčlenná, ve složení:
  • Mgr. Bc. Jindřich Jílek, předseda komise
  • Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Polička
  • Anežka Králíčková, referentka odboru tajemníka, zapisovatelka, zajišťuje zpracování veškeré přestupkové agendy, včetně nahlížení účastníka řízení do spisu mimo úřední hodiny jednání komise.
Komise projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny, přestupky proto pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití.
Místo jednání komise: budova Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Výbory

Finanční výbor

Ing. Baláš Josef, Ph.D.
Mgr. Brandejs Pavel
Bc Češková Světlana
Ing. Dobiáš Jaroslav
Hořínek Tomáš
Klepárník Otakar
Ing. Kučerová Věra
Ing. Uttendorfský Karel
Wolf Daniel

Kontrolní výbor

Ing. Vlček Štěpán
Čapek Zdeněk
Hlouš Marcel
Mgr. Hořínková Dvorská Petra
Jelínek Libor
Mgr. Kastner Vít
Šrek Ivan

Osadní výbor Lezník

Brázda Jaromír
Boštíková Kateřina
Kučera Ladislav
Kvapil Josef
Pavliš Jakub
Škorpík Jiří
Vacek Luboš

Osadní výbor Modřec

Jožák Jiří
Bidmon Radek
Bidmonová Věra
Flídrová Martina
Hurych Adam
Koutný David
Tvrdíková Dana

Osadní výbor Střítež

Haupt Jiří
Boštík ml. František
Jaščevskyj Josef
Kovač Ladislav
Mlynář Marek
Pavliš Luboš
Vostřelová Zdislava

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Šafář David
Mgr. Cechová Lenka
Mgr. Klepárník Martin
Mgr. Matouš Milan
Mičková Petra
Mgr. Novotná Lenka
Mgr. Soukal Radovan
Střílková Vladimíra
MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela