Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2022

RM projednala podnět ze dne 23. 5. 2022 k projednání návrhu dopravního řešení ulice Nádražní a bere na vědomí řešení věci vzešlé ze společného setkání s občany ve formě dohody nad konečným řešením projektu rekonstrukce ulice Nádražní, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Grafické zpracování a tisk Novin občanů Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek na veřejnou zakázku „Grafické zpracování a tisk Novin občanů Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka“ ve složení dle důvodové zprávy.  

RM jmenuje komisi pro hodnocení obálek na veřejnou zakázku „Grafické zpracování a tisk Novin občanů Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SKANSKA a.s., se sídlem Praha na akci „Oprava části komunikace Polička - Modřec - VI. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení zakázky na vybudování dětského hřiště v Lezníku firmě Flora Servis s.r.o., se sídlem Brno dle důvodové zprávy.

 

Polička 23. června 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.