Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení Rady města Poličky konané dne 19. září 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace na ul. U Královské aleje v Poličce“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava komunikace na ul. U Královské aleje v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - I. a III. etapa“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce“ Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - I. a III. etapa“ se společností společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 202, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 320, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.197 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 321, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 403 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, s účinností od 1. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 16.977 Kč paní Julii Nagy za dlouholetou spolupráci s partnerským městem Ebes v Maďarsku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje čerpání fondu investic na nákup investičního majetku a změnu odpisového plánu pro rok 2022 Mateřské škole Čtyřlístek Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o auditu na grant z programu Nadace ČEZ na akci „Víceúčelové hřiště park Zahrádky Polička“ s vybraným auditorem Ing. Ludmilou Talířovou, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zbudováním zpevněného stání na části pozemku města Poličky parc. č. 277/1, umístěného dle přiloženého nákresu, které bude sloužit k parkování jednoho auta pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park „Mezi domy“ uzavřené dne 15. 8. 2022 s firmou Petr Sobotka, se sídlem Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 1+0 s příslušenstvím,  ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou dva roky -  od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, dosud bytem Eimova 232, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok - od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa“ se zhotovitelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“ se zhotovitelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Oprava lesní odvozní cesty Žižkov - Pustá Kamenice (závora)“ s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování místní energetické koncepce pro město Polička“ takto: vybraným dodavatelem je IVS – Energetické poradenství, s.r.o., se sídlem Chrudim, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování místní energetické koncepce pro město Polička“ s vybraným dodavatelem IVS - Energetické poradenství, s.r.o., se sídlem Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“, uzavřené dne 22. 10. 2021 s dodavatelem Společnost „KUNST a KVIS - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Hranice, a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12. 2022, uzavřené dne 22. 3. 2022,  s T.E.S. s.r.o. se sídlem Jiráskova Polička, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 5. 2022 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 17. 8. 2022, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.