Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 4. 2023

RM jmenuje pana Leoše Bulvu členem Sportovní komise Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ takto: vybraným dodavatelem je Sdružení pro výstavbu cyklostezky Polička: PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, (vedoucí společník); SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, (společník) a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Zimní stadion Polička - výměna střešního opláštění (1. část VZ) a výměna osvětlení (2. část VZ)“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka AVJ-STAVBY s.r.o., se sídlem Svitavy - Předměstí, ze zadávacího řízení s názvem „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, ze zadávacího řízení s názvem „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka KAVE Bau s.r.o., se sídlem Pardubice - Nové Jesenčany, ze zadávacího řízení s názvem „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH -I. ETAPA“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu připravovaného místní akční skupinou MAS POLIČSKO z. s., se sídlem Bystré, formou partnera, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2001-031-000148 do domu čp. 68 v Lezníku s dodavatelem VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2007-031-000189
na odběrném místě Lezník - hřiště s dodavatelem VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2007-031-000186 na odběrném místě Lezník - hřbitov s dodavatelem VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 1 + kk,  ve 2. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 1 + kk, ve 3. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

RM pověřuje člena zastupitelstva města pana Jiřího Trávníčka přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 18. 4. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Zhotovení závěsů a záclon pro sál č. 204 v budově radnice“ Ing. Borise Horníčka, se sídlem Letovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Borisem Horníčkem, se sídlem Letovice, pro zakázku „Zhotovení závěsů a záclon pro sál č. 204 v budově radnice“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata
s paní Alenou Zapletalovou, se sídlem Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička,
na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 978 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 219, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.198 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím,
v I. NP domu č.p. 972, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu
č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu
č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,
v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok  - od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, dle důvodové zpráy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje zřízení sídla spolku Divadelní spolek Tyl, na adrese Vrchlického č.p. 53, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, v II. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

RM projednala a bere na vědomí petici občanů doručenou městu Polička dne 11. 4. 2023 vyjadřující „Nesouhlas se záměrem prodeje projektu Městské bydlení Polička (v areálu bývalého dětského domova), pozemků včetně budovy č.p. 505 soukromému investorovi“.

                                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.