Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 4. 2023

  

RM schvaluje zahraniční služební cestu do rakouského Salcburku v termínu 17. - 19.  května 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160“ takto: vybraným dodavatelem je firma Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160“ s vybraným dodavatelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2023 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely p.č.st. 1244 o výměře 432 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 505 v k.ú. Polička, pozemkové parcely p.č. 1278/2 o výměře 2450 m2 v k.ú. Polička, projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt „Městské bydlení Polička“ zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Chrudim a projektové dokumentace pro provedení stavby pro projekt „Městské bydlení Polička“, zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o. (dokumentace jsou vč. licence k výkonu práva užít dílo), firmě STV byty Polička s r.o., se sídlem Praha, za cenu 10 097 784 Kč bez DPH, k ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů, dle důvodové zprávy.

 

Polička 25. 4. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

                                              

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.