Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. května 2023

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. Smetanova v Poličce“, společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. Smetanova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace u hřbitova u sv. Michaela, mezi ul. Vrchlického a E. Beranové v Poličce - II. etapa“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení Změny č. 5 Územního plánu Polička určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA“ takto: vybraným dodavatelem je firma PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

                              

Polička 2. 5. 2023

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

                                              

               

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.