Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce“ Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Směrnici Rady města Poličky o poskytování příspěvků na nákup pracovních oděvů zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2024 ve výši 28,81 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Kamenec na rok 2024 ve výši 27,90 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

 

Polička 7. 12.2023

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.