Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 19. října 2023

ZM schvaluje program zasedání ZM.

ZM volí za členy návrhové komise JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., p. Miloše Grubhoffera a Ing. Romana Kysilko.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání RNDr. Jakuba Skalníka a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením
§ 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Polička za období 7/2019 - 7/2023 předloženou pořizovatelem, která obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 5 ÚP Polička zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2023 dle důvodové zprávy s tím, že se navyšuje příspěvek pro Základní školu Na Lukách o 133 tis. Kč na havárii vzduchotechniky ve školní jídelně.

ZM schvaluje Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje převod části pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička označeného geometrickým plánem č. 3095-95/2023 nově jako pozemek p.č. 5977/28 o výměře 885 m2. Pozemek bude převeden bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, jako dárcem a městem Poličkou, jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 1010, 1011, 1012, 1013, část obce Horní Předměstí, Polička, které jsou součástí stavební parcely p.č.st. 3400 v obci a k.ú. Polička, včetně podílu na společných částech nemovité věci, dle důvodové zprávy, takto:

I.

a/ byt č. 1010/1 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400,  v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 657.379 Kč;

b/ byt č. 1010/2 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 885/21039. Kupní cena činí 1.291.086 Kč;

c/  byt č. 1010/3 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 694.426 Kč;

d/ byt č. 1010/4 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/21039. Kupní cena činí 301.163 Kč;

e/ byt č. 1010/5 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 568/21039. Kupní cena činí 815.749 Kč;

f/ byt č. 1010/6 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 984/21039. Kupní cena činí 696.132 Kč;

g/ byt č. 1010/7 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/21039. Kupní cena činí 240.000 Kč;

h/ byt č. 1010/8 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 1030/21039. Kupní cena činí 771.209 Kč.

II.

a/ byt č. 1011/1 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039 . Kupní cena činí 318.000 Kč;                                                                                                                                                                                                                                              

b/ byt č. 1011/2 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 873/21039 . Kupní cena činí 1.166.344 Kč;                                                                                                                                                                                                            

c/ byt č. 1011/3 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039 . Kupní cena činí 691.927 Kč;                                                                                                                                                                                                              

d/ byt č. 1011/4 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039. Kupní cena činí 377.295 Kč;                                                                                                                                                

e/ byt č. 1011/5 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 873/21039. Kupní cena činí 1.103.418 Kč;

f/ byt č. 1011/6 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039. Kupní cena činí 693.248 Kč;

g/ byt č. 1011/7 v č.p.  1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039. Kupní cena činí 377.295 Kč;

h/ byt č.  1011/8 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 872/21039. Kupní cena činí 1.241.643 Kč;

ch/ byt č. 1011/9 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 985/21039. Kupní cena činí 694.570 Kč.

III.

a/  byt č. 1012/2 v č.p.1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 689.410 Kč;

b/ byt č. 1012/3 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 996/21039. Kupní cena činí 1.506.204 Kč;

c/ byt č. 1012/4 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. zemí Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 689.980 Kč;

d/ byt č. 1012/5 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039 . Kupní cena činí 376.038 Kč;

e/ byt č. 1012/7 v č.p.  1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 652.573 Kč;

f/ byt č. 1012/8 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 334.369 Kč;

g/  byt č. 1012/9 v č.p.  1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 1285/21039. Kupní cena činí 689.980 Kč.

IV.

a/ byt č. 1013/1 v č.p.1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 613.010 Kč;

b/ byt č. 1013/2 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 859/21039. Kupní cena činí 1.254.031 Kč;

c/ byt č. 1013/3 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039 . Kupní cena činí 550.000 Kč;

d/ byt č. 1013/4 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039 . Kupní cena činí 300.000 Kč;

e/ byt č. 1013/5 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039 . Kupní cena činí 657.306 Kč;

f/ byt č. 1013/6 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 652.573 Kč;

g/ byt č. 1013/7 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 300.000 Kč;

h/ byt č. 1013/8 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a k. ú. Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 693.530 Kč;

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 6 nacházející se na pozemku p.č. 6690/11 o výměře 14 m2, na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 457 m2 a p.č. 5069/7 o výměře 279 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/6 o výměře 736 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 7 nacházející se na p.p.č. 6690/12 o výměře 42 m2 a na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 435 m2 a  p.č. 5069/7 o výměře 275 m2 dle geometrického plánu č. 3063-29/2023 označených jako  p.p.č. 6690/7 o výměře 710 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému majetku do doby úhrady kupní ceny.

ZM ruší své usnesení č. 11. písm. k/ ze dne 15. 6. 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje koupi podílu 1/12 na pozemku parcelní číslo st. 1610 o výměře 351 m2 a koupi jednotky - bytu č.361/5, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 1/12, vymezené v bytovém domě č.p. 360,361, ulice P. Jilemnického, Dolní Předměstí, Polička, vše v k.ú. Polička, celková kupní cena činí 2.800.000 Kč.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 včetně souvisejícího majetku dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje budoucí prodej pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 včetně souvisejícího majetku dle důvodové zprávy.

I. ZM schvaluje dle důvodové zprávy:

a/ výkup pozemku p.č.5315/18 o výměře 10102 m2 a pozemku p.č. 5315/20 o výměře 2233 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 1.000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemku p.č. 5394/4 o výměře 986 m2 a pozemku p.č. 5394/6 o výměře 493 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 1.000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ výkup id. 5/6 pozemku p.č. 5397/2 o výměře 1776 m2 a pozemku p.č. 5397/4 o výměře 381 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 1.000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

d/ směnu id. 1/6 pozemku p.č. 5397/2 o výměře 1776 m2 a části pozemku p.č. 5397/4 o výměře 21 m2 za část pozemku p.č. 5397/4 o výměře 360 m2 v podílu id. 5/6 po jeho nabytí městem Polička, to vše v k.ú. Polička. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

II. ZM schvaluje dle důvodové zprávy:

a/ výkup pozemků v k.ú. Polička p.č. 739/1 o výměře 2254 m2, p.č. 743/2 o výměře 3629 m2, p.č. 6038/6 o výměře 18 m2, p.č. 741/1 o výměře 2172 m2, p.č. 741/7 o výměře 55 m2, p.č. 741/11
o výměře 9886 m2, p.č. 743/1 o výměře 3513 m2, p.č. 743/3 o výměře 474 m2, p.č. 743/4 o výměře 11469 m2, p.č. 6056/66 o výměře 214 m2, p.č. 6057/32 o výměře 98 m2, p.č. 6060/8 o výměře 435 m2, p.č. 6063/60 o výměře 63 m2. Kupní cena celkem činí 5.962.265 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemků v k.ú. Polička p.č. 768 o výměře 8387 m2, p.č. 774 o výměře 313 m2, p.č. 6038/4 o výměře 52 m2, p.č. 784 o výměře 610 m2, p.č. 762 o výměře 614 m2, p.č. 763/1 o výměře 10764 m2, p.č. 763/4 o výměře 22488 m2, p.č. 742/1 o výměře 6216 m2, p.č. 763/2 o výměře 25344 m2, p.č. 763/3 o výměře 3717 m2, p.č. 763/5 o výměře 3147 m2, p.č. 6056/62 o výměře 294 m2, p.č. 6057/28 o výměře 212 m2, p.č. 6060/1 o výměře 134 m2, p.č. 6060/4 o výměře 1822 m2, p.č. 6063/57 o výměře 127 m2. Kupní cena celkem činí 10.135.915 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

III. ZM schvaluje dle důvodové zprávy:

a/ výkup pozemku p.č. 976/1 o výměře 1298 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 819.600 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemku p.č. 926/1 o výměře 2115 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 1.660.500 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ výkup pozemku p.č. 911/1 o výměře 943 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 759.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

d/ výkup id. 3/4 části pozemku p.č. 890/1 o výměře 1916 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 1.377.600 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

e/ výkup pozemku p.č. 6043/3 o výměře 803 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 803.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

f/ výkup pozemku p.č. 872/1 o výměře 3331 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena celkem činí 2.335.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

IV. ZM schvaluje dle důvodové zprávy:

a/ budoucí směnu pozemku p.č. 936/1 o výměře 1636 m2 za část pozemku p.č. 5420/11, část pozemku 5397/2, část pozemku p.č. 6144/2 a část pozemku p.č. 5394/4 o celkové výměře 1334 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ budoucí směnu pozemku p.č. 899/2 o výměře 2178 m2 za část pozemku p.č. 5315/20 o celkové výměře 1790 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ směnu id. podílu 1/3 pozemku p.č. 946/1 o výměře 2036 m2 a id. podílu 1/3 pozemku p.č. 964/1 
o výměře 1684 m2 za pozemky p.č. 784 o výměře 610 m2, p.č. 762 o výměře 614 m2, p.č. 763/1 o výměře 10764 m2 a část pozemku p.č. 763/4 o výměře 20212 m2, po nabytí městem Poličkou, vše v k.ú. Polička. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

V. ZM schvaluje dle důvodové zprávy:

a/ výkup části pozemku p.č. 946/1 o výměře 1720 m2 podílem id. ½, části pozemku p.č. 964/1 o výměře 1314 m2 podílem id. ½, části pozemku p.č. 890/1 o výměře 1916 m2 podílem id. ¼ a části pozemku p.č. 994/1 o výměře 577 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Celková kupní cena činí 2.573.000 Kč s tím, že město Polička uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup části pozemku p.č. 1046/3 o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 726 o výměře 4883 m2 a části pozemku p.č. 690/4 o výměře 1800 m2 v k.ú. Polička, po jejich nabytí, dle důvodové zprávy. Celková kupní cena činí 6.747.000 Kč s tím, že město Polička uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ záměr prodeje části pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Študlov u Vítějevsi. Výměra prodávané části pozemku bude stanovena na základě hodnoty uskutečněných výkupů pozemků v lokalitě Hegerova dle části usnesení a/ a b/ a podle ocenění pozemku znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička“, dle důvodové zprávy.

ZM zmocňuje ředitele DSO Svazek obcí AZASS MUDr. Jiřího Tomana k projednání a schválení výše členského příspěvku dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS pro rok 2024 na členské schůzi Svazku obcí AZASS.

 

Polička 19. října 2023

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.